topbanner=nyheder.jpg;

 

Valg til Folkeoplysningsrådet 2018-2021

10.01.2018

 

Valg til Folkeoplysningsrådet 2018-2021

Onsdag d. 17. januar 2018 kl. 17.00-19.00 inviterer Fritidsafdelingen til foreningsaften med oplæg af Torben Stenstrup samt efterfølgende valg til Folkeoplysningsrådet.

 

Programmet for aftenen:

17.00: Velkomst, sandwich og mulighed for at snakke med andre foreningsledere.

17.30: ”Forandring i forening”, oplæg v. Torben Stenstrup

18.30: Valg af repræsentanter til Folkeoplysningsrådet

Valget til Folkeoplysningsrådet sker blandt aftenskoler, spejderorganisationer samt andre foreninger og selvorganiserede. Idrættens repræsentanter udpeges af Sport Horsens.

Arrangementet og valghandlingen foregår i Mødelokale 4 på Rådhuset, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens.

I forhold til forplejning er tilmelding nødvendig. Dette sker til fritid@horsens.dk, med anførsel af antal personer samt foreningsnavn eller navn på personerne, hvis man ikke er tilknyttet en forening.

 

Lidt om oplægsholderen

Torben Stenstrup er aktuel med bogen ”Forandring i forening”, der sætter fokus på potentialet for at udvikle frivilligheden i de folkeoplysende foreninger. Ifølge Torben, må foreningerne løfte blikket og se sig selv som en del af et lokalsamfund – og kommunerne må investere i den frivillighed, der er gemt i de folkeoplysende foreninger.

Kom og hør et inspirerende oplæg med mange konkrete tips til udvikling og fornyelse i foreningslivet og eksempler på gode partnerskaber mellem foreninger og kommuner. Der vil i forbindelse med oplægget være mulighed for at stille spørgsmål og debattere emnet.

    

Indlæg ved Torben Stenstrup om "Forandring i Forening".