topbanner=nyheder.jpg;

 

INVITATION TIL ILDSJÆLE

13.06.2017

 

Brænder du for at skabe nyt liv, nye aktiviteter og nye mødesteder? Og vil du være med til at fremme fællesskabet i de bygninger og byrum, der omgiver dig? Så kan du nu søge økonomisk støtte til at gøre dine idéer til virkelighed som en del af Realdanias kampagne Underværker.

Ildsjæle skaber underværker

Realdania inviterer alle, der arbejder frivilligt og engageret med at skabe gode rammer for fællesskab og aktivitet, til at føre gode idéer ud i livet. Måske drømmer du om at skabe rum om sociale aktiviteter for svage medborgere? Måske ser du nye muligheder i en gammel bygning? Måske har du en ny idé til eksperimenterende løsninger for bæredygtigt byggeri? Eller måske vil du gerne skabe et nyt sted, der styrker og udvikler det lokale fællesskab – i byen eller på landet? Underværker er projekter, der gror nedefra og kommer mange mennesker til gavn. Underværker er fysiske rammer af høj kvalitet, som samler lokalsamfundet og gør en forskel, der kan ses og mærkes. Projekter, som udvikler nye rammer for fællesskaber eller tager vare på eller nytænker det eksisterende. Projekter, der opnår mere, end man troede var muligt. I Realdania betragter vi ildsjælenes projekter som underværker, og vi glæder os til at se gode og gerne nyskabende idéer blive til virkelighed.

Hvad bliver der lagt vægt på?

Projektstøtten kan søges af alle, der arbejder frivilligt og engageret med at forbedre og udvikle lokalsamfundet gennem det byggede miljø. Det afgørende er, at dit projekt skaber nyt liv, nye mødesteder og større livskvalitet i det byggede miljø. Og at det kommer lokalsamfundet til gode. Ved bedømmelsen lægges der vægt på:

• At projektet bygger på en god og original idé

• At projektet nyder stor opbakning

• At projektet har et alment sigte og gør en forskel for mange

• At projektet skaber livskvalitet gennem det byggede miljø

• At der står en kompetent, begejstret og blivende organisation bag projektet

• At projektet efter realisering vil have en bæredygtig udvikling og drift

Hvor meget kan man søge?

Der kan maksimalt ansøges om 1.000.000 kr. til et projekt. Afhængig af projektets størrelse og finansieringsbehov vil der blive lagt vægt på medfinansiering. Samlet forventes mellem 60-80 store og små projekter at modtage støtte.

Hvornår kan man søge?

www.underværker.dk kan du finde kampagnens ansøgningsfrister. Begynd allerede nu at oprette dit projekt på hjemmesiden, samle støtter og kvalificere dit projekt til bedømmelsen. På kampagnens hjemmeside kan du se, hvordan du gør.

FAKTA

Hvordan søger du?

Projektansøgninger oprettes elektronisk på kampagnens hjemmeside www.underværker.dk. Når du har oprettet dit projekt, skal du demonstrere projektets lokale opbakning og forankring. Spred budskabet om projektet og få mindst 200 mennesker til at støtte op om det på hjemmesiden. Når mindst 200 har tilkendegivet, at de støtter projektet, er det sikret at gå videre til bedømmelsesudvalget ved kampagnens næste ansøgningsfrist.

Hvordan udvælges projekterne?

Projektforslag bliver bedømt af et udvalg bestående af:

• Signe Wenneberg, klimaaktivist og kommunikationsrådgiver

• Kristian Krog, kulturel iværksætter, Den ny Maltfabrik

• Maria Kavita Nielsen, direktør, Mind Your Own Business

• Rune Kilden, byudvikler

• Søren Hermansen, leder af Energiakademiet på Samsø

• Christian Andersen, programchef i Realdania

• Jens Böhme, sekretariatschef i Realdania

Den endelige beslutning om tildeling af støtte foretages af Realdanias direktion på baggrund af bedømmelsesudvalgets indstilling

Hvordan offentliggøres de udvalgte projekter?

De udvalgte projekter offentliggøres på hjemmesiden og i pressen. Alle ansøgere, der har oprettet projektforslag på www.underværker.dk, vil blive orienteret direkte. På kampagnens hjemmeside kan du læse mere om, hvordan du gør, og møde bedømmelsesudvalget. Her kan du også finde eksempler på, hvordan andre ildsjæle har realiseret deres visioner og få inspiration til din ansøgning. Har du spørgsmål, kan du kontakte Underværkers sekretariat på info@undervaerker.dk. Opret allerede nu dit projekt på www.underværker.dk Facebook: www.facebook.com/undervaerker Twitter og Instagram: #underværker