<<- Tilbage til foreningslisten

topbanner=fodboldmaal2-1.jpg;

Sport Horsens

Kontakt oplysninger

Sport Horsens

ormhøjgårdsvej 27

8700  Horsens

CVR: 62861118

 

Kontaktpersoner

 

Beskrivelse

 

 

FORMÅL

Sport Horsens er en sammenslutning af idrætsforeninger fra Horsens Kommune, der fungerer aktivt som en paraply- og interesseorganisation for dens medlemmer. Sport Horsens´ grundlæggende formål er at varetage medlemsforeningernes interesse og at skabe de bedste mulige forhold for foreningslivet hos medlemsforeningerne. 

 

Det er Sport Horsens´opgave at:

  • Fremme synlighed og støtte idrætsforeningerne i Horsens Kommune
  • Varetage medlemsforeningernes intersse overfor Horsens Kommune, andre offentlige myndigheder,           samarbejdspartnere og interssenter. 
  • Arbejde for et godt forhold til medlemsforeningerne
  • Fungere som bindeled imellem medlemsforeningerne, Horsens Kommune og andre interessenter

 

VÆRDIER

 

STØTTENDE

"Sport Horsens støtter og repræsenterer medlemsforeningerne i form af sparring & rådgivning." 

INFORMERENDE

"Sport Horsens kommunikerer relevante inforamtioner og muligheder til medlemsforeningerne og agerer bindeled imellem medlemsforeningerne og øvrige interessenter."

INNOVATIV

"Sport Horsens samarbejder med medlemsforeningerne, Horsens Kommune og øvrige interessenter omkring udvikling af koncepter og initiativer til at fremme rammerne for foreningslivet i Horsens Kommune."

 

 

 

Kort

 

 

Foreningens tilskudsregnskab

Horsens Kommune offentliggør tilskudsregnskab for foreningen, hvis den modtager kommunale tilskud. (jf. Folkeoplysningsloven § 29). Foreninger, som kun låner lokaler, men ikke modtager tilskud. har ikke et tilskudsregnskab (tal = 0).

Tilskudsregnskabet omfatter ikke hele foreningens regnskab, men alene de poster der hidrører til det kommunale tilskud.

Regnskabsperiode:

til

Tilskudsknyttede udgifter:

 

I år

Sidste år

Aktivitetsudgifter

0

0

Lokaleudgifter 

0

0

Kursus/ledertræningsudgifter

0

0

Tilskudsknyttede udgifter i alt

Udgifter i alt

Udgifter i alt

Tilskudsknyttede indtægter:

 

I år

Sidste år

Kontingenter

0

0

Anden deltager betaling

0

0

Deltagerbetaling i alt

SUM AF OVERSTÅENDE

SUM AF OVERSTÅENDE

Kommunale tilskud

0

0

Tilskudsknyttede indtægter i alt

indtægter ialt

indtægter ialt

Foreningen låner kommunale lokaler:

Nej