<<- Tilbage til foreningslisten

topbanner=fodboldmaal2-1.jpg;

Hansted-Egebjerg Lokalråd

Kontakt oplysninger

Hansted-Egebjerg Lokalråd

Egebjergvej 172

8700  Horsens

CVR: 35354247

 

Kontaktpersoner

 

Beskrivelse

 

Hansted-Egebjerg Lokalråd er oprettet i 2008, og det er rådets formål at varetage Hansted og Egebjergs interesser samt støtte og styrke udviklingen i området, så det er et attraktivt område at bo og leve i, og så det kan tiltrække relevante erhvervsvirksomheder. Lokalrådet skal understøtte lokale initiativer og engagement, og det skal fungere som kontaktled mellem lokalsamfundet og Horsens Kommune og indgå i samarbejdet med andre mindre bysamfund i kommunen.

 

 

Kort

 

 

Foreningens tilskudsregnskab

Horsens Kommune offentliggør tilskudsregnskab for foreningen, hvis den modtager kommunale tilskud. (jf. Folkeoplysningsloven § 29). Foreninger, som kun låner lokaler, men ikke modtager tilskud. har ikke et tilskudsregnskab (tal = 0).

Tilskudsregnskabet omfatter ikke hele foreningens regnskab, men alene de poster der hidrører til det kommunale tilskud.

Regnskabsperiode:

til

Tilskudsknyttede udgifter:

 

I år

Sidste år

Aktivitetsudgifter

Lokaleudgifter 

Kursus/ledertræningsudgifter

Tilskudsknyttede udgifter i alt

Udgifter i alt

Udgifter i alt

Tilskudsknyttede indtægter:

 

I år

Sidste år

Kontingenter

Anden deltager betaling

Deltagerbetaling i alt

SUM AF OVERSTÅENDE

SUM AF OVERSTÅENDE

Kommunale tilskud

Tilskudsknyttede indtægter i alt

indtægter ialt

indtægter ialt

Foreningen låner kommunale lokaler:

Ja