topbanner=nyheder.jpg;

 

3 nye Coronahjælpepuljer til idrætsforeninger

05.07.2021

Idrættens organisationer DIF og DGI har meldt tre Corona-hjælpepuljer ud til alle frivillige foreninger, der beskæftiger sig med idræt. Det er ikke et krav, at ansøger er medlem af DIF eller DGI.

Herunder er en kort beskrivelse af de tre puljer, men hvis man vil vide mere kan man læse mere om puljerne samt ansøgningsmuligheder og -frister ved at klikke her.

1. DIF og DGI's corona-hjælpepulje
Pulje målrettet idrætsforeninger, der oplever negative økonomiske konsekvenser som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. Det forventes, at puljen vil kunne ansøges om tilskud til dækning af tab i perioden 1. januar 2021 - 31. august 2021. Der kan ikke ansøges om tidligere støttede budgetposter. 

2. DIF og DGI’s genstartspulje
Genstartspuljen er målrettetlokale idrætsforeninger og kan søges til at skabe aktiviteter og oplevelser for danskerne i sommeren og efteråret frem til 25. oktober 2021.3

3. DIF og DGI’s Pulje for planlagte aktiviteter
Puljen for planlagte aktiviteter kan støtte lokale idrætsforeninger til at afholde planlagte aktiviteter fra 1. juli 2021 til og med 31. december 2021, som ellers ikke vil kunne finde sted pga. manglende indtægtsgrundlag som følge af COVID-19-restriktioner i sommerperioden.

Foreningspuljen sættes på pause 
Som en naturlig konsekvens af, at der lanceres tre nye hjælpepuljer, sættes DIF og DGI’s Foreningspulje midlertidigt på pause.

Der vil derfor være lukket for ansøgninger i en periode hen over sommeren. DIF og DGI melder nærmere datoer ud, så snart de er på plads. Ansøgninger, der allerede er modtaget, vil naturligvis blive behandlet i perioden med en forventet svarfrist på fire uger.