topbanner=corona.jpg;

Oversigt med informationer og hjælp til foreningslivet i forhold til tiden med Corona-virus

Information ang. kommunale faciliteter

Opdatering vedr. de kommunale idrætsfaciliteter pr. 11. maj 2020.

Kommunale udendørs idrætsfaciliteter er genåbnede.

Dermed kan alt udendørs idræt, også fodbold, åbne op for aktiviteter. Alle foreninger og brugere skal overholde anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne, omkring afspritning, afstand og max 10 personer forsamlet m.v. Læs mere om anbefalingerne på DIF’s hjemmeside: https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona

Aftale om booking, opmåling og opkridtning af boldbaner foregår gennem Forum Horsens, forum@horsens.dk eller tlf. 76292323.

Den indendørs idræt er stadig lukket for alt andet end professionel idræt, det samme gælder klubhuse og omklædningsrum.

Myndighederne forventer at dele af den indendørs idræt kan åbne op omkring den 8. juni. De lokale foreninger vil blive orienteret i det omfang, at den indendørs idræt igen kan begynde sine aktiviteter indendørs.

 

Andre meddelelser fra Horsens Kommune

Oplysninger om Kultur og Fritidsområdet under Corona på Horsens Kommunes hjemmeside. 

Link: https://horsens.dk/Sundhed/Corona-virus/KulturBibFritid

 

Orienteringsmails til foreningerne på fritidsportalens nyhedsside.

Link: https://fritid.horsens.dk/blog.asp?wkid=9980

 

Økonomisk støtte

Corona-hjælpepulje for idrætsforeninger (åbner 1. maj - frist 15. maj)

DIF og DGI:

Link: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/dif-og-dgi-s-corona-hjaelpepulje

Andre idrætsforeninger/-grupper,  som ikke er medlem af DIF/DGI kan også søge puljen (fx det selvorganiserede idrætsområder, e-sport og udsatteidrætten)

 

Dansk Firmaidrætsforening:

Link: https://www.firmaidraet.dk/for-foreningen/tilskud-og-puljer/puljer/lokalforeningspuljen/

 

 

Dansk Ungdoms Fællesråd (åbner 29. april - frist 10. maj)

Link: https://duf.dk/tilskud-og-puljer/covid-19-noedpulje/

 

Aftenskoler (Kultur og Slotsstyrelsens pulje til tabt deltagerbetaling for foreninger med folkeoplysende voksenundervisning)

Link: https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/pulje-til-kompensation-for-den-folkeoplysende-voksenundervisning/

 

Insero Horsens (frister i 2020: 1. juni, 1. september og 1. december)

Link: https://inserohorsens.dk/da/nyheder/seneste-nyt/insero-horsens-oeger-ekstraordinaert-rammen-for-bevillinger-inden-for-sport-og-kultur/

 

Horsens Kommune (puljen ikke åben endnu)

Link: https://horsens.dk/OmHorsensKommune/Presse/Pressemeddelelser/Ny_pulje_p_to_millioner_til_kulturinstitutioner_og_foreninger

 

Råd og vejledninger fra organisationer

Aftenskoler

Dansk Folkeoplysnings Samråd: https://www.dfs.dk/nyheder/2020/hvor-kan-folkeoplysende-organisationer-soege-stoette/

 

Idrætsforeninger

Danmarks Idrætsforbund (DIF): https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona

DIFs inspiration til foreninger under Corona: www.dif.dk/inspirationspakker 

DGI: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/

Dansk Firmaidræts forbund: https://www.firmaidraet.dk/for-foreningen/raad-om-corona/raad-om-corona/

DBU (protokol for genåbning): https://www.dbu.dk/media/16564/protokol-for-dansk-fodbold-13-05-2020-vers-4.pdf 

DHF (den gode opstart): https://haandbold.dk/covid-19/den-gode-opstart/

 

 

Idébestemte og samfundsengagerende ungdomsforeninger

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF): https://duf.dk/corona/