topbanner=corona.jpg;

Oversigt med informationer og hjælp til foreningslivet i forhold til tiden med Corona-virus

Information angående idendørs idræts-, forenings- og aftenskoleaktiviteter mm.

Opdateret 27. maj 2021

Indendørs idræt og foreningsliv for børn og unge til og med 17 år er åbnet, forsamlingsforbuddet indendørs er 50 personer. Der kræves IKKE Coronapas for aktiviteter for børn og unge til og med 17 år, heller ikke for de frivillige trænere, ledere mm.

For personer på 18 år og derover er der 21. maj for indendørs fritids- og idrætsaktiviteter et forsamlingsloft er på maks. 50 personer inkl. evt. instruktør, tilskuere mm. En hal eller lignende kan deles op i mindre zoner med op til 50 personer i hver, der skal være plads mellem zonerne og min 4 kvm. pr. person i zonen. Deltagere i zonerne må ikke blandes hverken før, under eller efter aktiviteten. Hver zone skal have sin egen instruktør, man kan ikke være fælles instruktør for flere zoner på samme tid.

For personer på 18 år og derover Kræves Coronapas. Foreningen skal som minimum lave stikprøvekontrol af coronapas 1 gang i døgnet de dage foreningen har aktiviteter i et lokale. Der skal ligeledes skiltes med kravet om coronapas samt muligheden for bortvisning, hvis der ikke kan fremvises et gyldigt coronapas.

Alle personer over 12 år skal bruge mundbind eller visir, der dækker mund og næse. Dette gælder dog ikke under selve aktiviteten eller omklædning. Foreningen skal - sammen med stikprøvekontrollen af coronapas - også min. 1 gang dagligt kontrollere brug af mundbind eller visir.

Hvis der ikke kan forevises coronapas eller der ikke benyttes mundbind eller visir kan foreningen bortvise personen. Enkelte personer kan dog være fritaget af helbredsmæssige årsager. 

 

Alle tidligere bookinger før 21. april 2021 er slettet, så bookinger i haller mm. sker ved kontakt til Forum Horsens på forum@horsens.dk

Omklædningsrum og bad kan benyttes med afstand (min 1 m.) og arealbegrænsning (4 m2 pr. person). Det er foreningernes ansvar, at der kun opholder sig det tilladte antal i omklædningsrum.

Bemærk at de enkelte idrætsforbund, spejderorganisationer mm. kan fastlægge særlige retningslinjer for aktiviteten, så kontroller sådanne evt. retningslinjer hos jeres landsforbund. 
 
Vi opdaterer løbende corona-siden på fritidsportalen: https://fritid.horsens.dk/side.asp?wkid=9980&side=61 
Fritidsafdelingen kan træffes for yderligere oplysninger på fritid@horsens.dk eller telefon 76292305 / 76292318
Retningslinjerne er uddybet af Kulturministeriet her: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19

 

Opdatering vedr. de kommunale udendørs idrætsfaciliteter

Opdateret 27. maj 2021

Kommunale udendørs idrætsfaciliteter er åbne for udendørs idræt, under forudsætning af at foreninger og brugere overholder anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne bl.a. omkring afspritning, afstand. Fra 21. maj må max 100 personer forsamles. Udendørsarealer kan dog opdeles i felter, hvor der må være op til 100 personer i hvert felt. Der skal være god plads mellem felterne og mindst 4 m2 pr. deltager. Læs evt. anbefalingerne på DIF’s hjemmeside: https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona eller hos jeres eget landsforbund.

Ved udendørs motionsevents må samles op til 150 personer

Aftale om booking, opmåling og opkridtning af boldbaner foregår gennem Forum Horsens, forum@horsens.dk eller tlf. 76292323.

 

 

Andre meddelelser fra Horsens Kommune

Oplysninger om Kultur og Fritidsområdet under Corona på Horsens Kommunes hjemmeside. 

Link: https://horsens.dk/Sundhed/Corona-virus/KulturBibFritid

 

Orienteringsmails til foreningerne på fritidsportalens nyhedsside.

Link: https://fritid.horsens.dk/blog.asp?wkid=9980

 

Økonomisk støtte

Horsens Kommune - Er dine aktiviteter udfordret af Covid-19? Søg corona-hjælpepuljen

Link: https://horsens.dk/Fritid/KulturOgEvents/PuljerOgTilskudTilKultur#Corona-hjaelpepulje

 

Insero Horsens (frister: 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december)

Link: https://inserohorsens.dk/da/nyheder/seneste-nyt/insero-horsens-oeger-ekstraordinaert-rammen-for-bevillinger-inden-for-sport-og-kultur/

 

Corona-hjælpepulje for idrætsforeninger

DIF og DGI

Link: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/dif-og-dgi-s-corona-hjaelpepulje

Der forventes en ny pulje på baggrund af politisk aftale d. 27. oktober 2020. Læs mere her: https://kum.dk/aktuelt/nyheder/politisk-aftale-sikrer-mere-hjaelp-til-kulturen-idraetten-og-foreningslivet

Andre idrætsforeninger/-grupper,  som ikke er medlem af DIF/DGI kan også søge puljen (fx det selvorganiserede idrætsområder, e-sport og udsatteidrætten)

 

Dansk Firmaidrætsforening

Link: https://www.firmaidraet.dk/for-foreningen/raad-om-corona/%C3%B8konomi/

Der forventes en ny pulje på baggrund af politisk aftale d. 27. oktober 2020. Læs mere her: https://kum.dk/aktuelt/nyheder/politisk-aftale-sikrer-mere-hjaelp-til-kulturen-idraetten-og-foreningslivet

 

Dansk Ungdoms Fællesråd

Link: https://duf.dk/tilskud-og-puljer/covid-19-noedpulje/

Der forventes en ny pulje på baggrund af politisk aftale d. 27. oktober 2020. Læs mere her: https://kum.dk/aktuelt/nyheder/politisk-aftale-sikrer-mere-hjaelp-til-kulturen-idraetten-og-foreningslivet

 

Aftenskoler

Link: https://dfs.dk/viden/corona/raad-og-stoette/

Der forventes en ny pulje på baggrund af politisk aftale d. 27. oktober 2020. Læs mere her: https://kum.dk/aktuelt/nyheder/politisk-aftale-sikrer-mere-hjaelp-til-kulturen-idraetten-og-foreningslivet 

 

Råd og vejledninger fra organisationer

Aftenskoler

Dansk Folkeoplysnings Samråd: https://www.dfs.dk/viden/corona/

 

Idrætsforeninger

Råd om genåbning forår 2021 (DIF) - ved tryk på linket downlades en pdf-fil: https://www.dif.dk/-/media/genbning-s-af-s-foreningsidrtten_foreningsfokus.pdf?la=da

Råd om genåbning forår 2021 (DGI): https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/foer-genstart-2021

Generelle råd og vejledninger - Danmarks Idrætsforbund (DIF): https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona

DIFs inspiration til foreninger under Corona: www.dif.dk/inspirationspakker 

DGI: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/

Dansk Firmaidræts forbund: https://www.firmaidraet.dk/for-foreningen/raad-om-corona/raad-om-corona/

DBU: https://www.dbu.dk/klubservice/fodboldens-corona-regler/

DHF: https://dhf.dk/covid-19/

 

 

Idébestemte og samfundsengagerende ungdomsforeninger

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF): https://duf.dk/corona/