topbanner=corona.jpg;

Oversigt med informationer og hjælp til foreningslivet i forhold til tiden med Corona-virus

Information ang. kommunale faciliteter

Opdatering 18. september 2020

Forsamlingsforbuddet sættes igen til 50 personer som i tiden før 8. juli, (Tilskuere der sidder ned op til 500 personer inkl. idrætsudøverne m.fl.). Se øvrige retningslinjerne herunder.

 

Opdatering vedr.  indendørsaktiviteter pr. 8. juli 2020 (Opdateret 18. september)

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger overholdes. Bl.a.:

  • Ved stillesiddende aktiviteter skal der mindst være 1 meters afstand mellem deltagerne.
  • Ved fysisk aktivitet, fx idræt og aktiviteter med kraftig udånding, fx ved sang skal der være mindst 2 meters afstand mellem deltagerne.

  • Idrætsaktiviteter og dans med fysisk kontakt kan dog gennemføres, I skal her være opmærksom på regler sat op af aktivitetens landsforbund og have ekstra stor opmærksomhed ift. hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.

  • Der skal som udgangspunkt være minimum 4 m2 gulvareal per person i lokalet, ved aktiviteter hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned kan der dog være ned til 2 m2 per deltager.

  • Der må højst være 50 personer samlet, større lokaler og udendørsarealer kan dog opdeles i felter, hvor der må være op til 50 personer i hvert felt. Der skal være god plads mellem felterne og mindst 4 m2 pr. deltager.

  • Deltagerne skal vaske eller spritte hænder ved ankomst til hallen eller det kommunale klubhus Foreningerne er selv ansvarlig for, at der er håndsæbe, engangshåndklæder og håndsprit tilgængeligt i forbindelse med aktiviteten.

  • Foreningerne skal være ekstra opmærksomme på hygiejne og rengøring i forbindelse med omklædningsrum, toiletter og tekøkkener.

  • Efter endt benyttelse af klubhuse skal kontaktpunkter, dvs. benyttede borde, dørhåndtag, el-kontakter og vandhaner vaskes af med universalrengøring og skraldespande tømmes.

  • Er der fælles redskaber eller remedier skal disse rengøres hyppigt. Der opfordres til, at man selv medbringer egne personlige redskaber og remedier i det omfang, det er muligt.    

De fulde retningslinjer kan ses på Kulturministeriets hjemmeside: https://kum.dk/covid-19/retningslinjer-for-genaabning/ under ’Idræt, foreningsliv og idræts- og fritidsfaciliteter’. Der er særlige forhold for bl.a. svømning, danseskoler, fitness, amatørteater og musik.

De enkelte lands- og specialforbund medvirker til at lave særlige regler for deres aktiviteter, så vær opmærksom på mere specifikke udmeldinger og vejledninger fra jeres landsforbund (se også under 'Råd og vejledninger fra idrætsorganisationer').

Bookingkalenderen er blevet genåbnet. Tidligere bookinger er dog slettet i de kommunale haller, så der skal bookes den konkrete aktivitet igen for aktiviteter inden den nye sæson til august.

Hvis I har spørgsmål til genåbning af aktiviteter eller benyttelse af de kommunale haller så kontakt Forum Horsens på forum@horsens.dk eller telefon 29762323, og for klubhuse og mere generel vejledning er I velkommen til at kontakte fritidsafdelingen på fritid@horsens.dk eller telefon 76292305 / 76292318.

 

Opdatering vedr. de kommunale udendørds idrætsfaciliteter pr.  8. juli (Opdateret 18. september)

Kommunale udendørs idrætsfaciliteter er åbne for alt udendørs idræt, under forudsætning af at foreninger og brugere overholder anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne bl.a. omkring afspritning, afstand og max 50 personer forsamlet. udendørsarealer kan dog opdeles i felter, hvor der må være op til 50 personer i hvert felt. Der skal være god plads mellem felterne og mindst 4 m2 pr. deltager. Ved arrangementer med siddende tilskuere kan der være op til 500 personer (inkl. idrætsudøverne). De fulde retningslinjer kan ses på Kulturministeriets hjemmeside: https://kum.dk/covid-19/retningslinjer-for-genaabning/ under ’Idræt, foreningsliv og idræts- og fritidsfaciliteter’.  Læs ogås anbefalingerne på DIF’s hjemmeside: https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona eller hos jeres eget landsforbund.

Aftale om booking, opmåling og opkridtning af boldbaner foregår gennem Forum Horsens, forum@horsens.dk eller tlf. 76292323.

 

 

Andre meddelelser fra Horsens Kommune

Oplysninger om Kultur og Fritidsområdet under Corona på Horsens Kommunes hjemmeside. 

Link: https://horsens.dk/Sundhed/Corona-virus/KulturBibFritid

 

Orienteringsmails til foreningerne på fritidsportalens nyhedsside.

Link: https://fritid.horsens.dk/blog.asp?wkid=9980

 

Økonomisk støtte

Horsens Kommune - Er dine aktiviteter udfordret af Covid-19? Søg corona-hjælpepuljen

Link: https://horsens.dk/Fritid/KulturOgEvents/PuljerOgTilskudTilKultur#Corona-hjaelpepulje

 

Insero Horsens (frister i 2020: 1. juni, 1. september og 1. december)

Link: https://inserohorsens.dk/da/nyheder/seneste-nyt/insero-horsens-oeger-ekstraordinaert-rammen-for-bevillinger-inden-for-sport-og-kultur/

 

Corona-hjælpepulje for idrætsforeninger (åbner 1. maj - frist 15. maj)

DIF og DGI:

Link: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/dif-og-dgi-s-corona-hjaelpepulje

Andre idrætsforeninger/-grupper,  som ikke er medlem af DIF/DGI kan også søge puljen (fx det selvorganiserede idrætsområder, e-sport og udsatteidrætten)

 

Dansk Firmaidrætsforening:

Link: https://www.firmaidraet.dk/for-foreningen/tilskud-og-puljer/puljer/lokalforeningspuljen/

 

 

Dansk Ungdoms Fællesråd (åbner 29. april - frist 10. maj)

Link: https://duf.dk/tilskud-og-puljer/covid-19-noedpulje/

 

Aftenskoler (Kultur og Slotsstyrelsens pulje til tabt deltagerbetaling for foreninger med folkeoplysende voksenundervisning)

Link: https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/pulje-til-kompensation-for-den-folkeoplysende-voksenundervisning/

 

Råd og vejledninger fra organisationer

Aftenskoler

Dansk Folkeoplysnings Samråd: https://www.dfs.dk/nyheder/2020/hvor-kan-folkeoplysende-organisationer-soege-stoette/

 

Idrætsforeninger

DIF, DGI og Firmaidrættens retningslinjer for for åbning af al idræt: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/genaabning-af-idraetterne/dgi-og-difs-retningslinjer-for-al-idraet

Danmarks Idrætsforbund (DIF): https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona

DIFs inspiration til foreninger under Corona: www.dif.dk/inspirationspakker 

DGI: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/

Dansk Firmaidræts forbund: https://www.firmaidraet.dk/for-foreningen/raad-om-corona/raad-om-corona/

DBU (protokol for genåbning): https://www.dbu.dk/media/16564/protokol-for-dansk-fodbold-13-05-2020-vers-4.pdf 

DHF (den gode opstart): https://haandbold.dk/covid-19/den-gode-opstart/

 

 

Idébestemte og samfundsengagerende ungdomsforeninger

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF): https://duf.dk/corona/