topbanner=corona.jpg;

Oversigt med informationer og hjælp til foreningslivet i forhold til tiden med Corona-virus

Information angående idendørs idræts-, forenings- og aftenskoleaktiviteter mm.

Opdateret 25. februar 2021

Der er fortsat en række restriktioner for idræts-, fritids- og foreningslivet samt aftenskolerne. 
 
Alle idræts-, forenings- og aftenskoleaktiviteter mm. indendørs aflyses, og haller, svømmehaller, skoler og foreningslokaler må ikke benyttes.
 
Horsens Kommunes haller aflåses i perioden, har en forening behov for kortvarigt at komme ind i et klublokale eller lignende for fx at hente udstyr, så kontakt Forum Horsens på forum@horsens.dk eller 76292323 
 
Professionelle idrætsudøvere kan fortsat træne.
 
Vi opdaterer løbende corona-siden på fritidsportalen: https://fritid.horsens.dk/side.asp?wkid=9980&side=61 
 
Fritidsafdelingen kan træffes for yderligere oplysninger på fritid@horsens.dk eller telefon 76292305 / 76292318
 

Retningslinjerne er uddybet af Kulturministeriet her: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19

 

Opdatering vedr. de kommunale udendørs idrætsfaciliteter

Opdateret 25. februar 2021

Kommunale udendørs idrætsfaciliteter er åbne for udendørs idræt, under forudsætning af at foreninger og brugere overholder anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne bl.a. omkring afspritning, afstand og fra 1. marts max 25 personer forsamlet. Udendørsarealer kan dog opdeles i felter, hvor der må være op til 25 personer i hvert felt. Der skal være god plads mellem felterne og mindst 4 m2 pr. deltager. Læs evt. anbefalingerne på DIF’s hjemmeside: https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona eller hos jeres eget landsforbund.

Det er ikke muligt at benytte bad og omklædningsrum  i forbindelse med udendørs træning, så udøverne skal være omklædte hjemmefra. 

Aftale om booking, opmåling og opkridtning af boldbaner foregår gennem Forum Horsens, forum@horsens.dk eller tlf. 76292323.

 

 

Andre meddelelser fra Horsens Kommune

Oplysninger om Kultur og Fritidsområdet under Corona på Horsens Kommunes hjemmeside. 

Link: https://horsens.dk/Sundhed/Corona-virus/KulturBibFritid

 

Orienteringsmails til foreningerne på fritidsportalens nyhedsside.

Link: https://fritid.horsens.dk/blog.asp?wkid=9980

 

Økonomisk støtte

Horsens Kommune - Er dine aktiviteter udfordret af Covid-19? Søg corona-hjælpepuljen

Link: https://horsens.dk/Fritid/KulturOgEvents/PuljerOgTilskudTilKultur#Corona-hjaelpepulje

 

Insero Horsens (frister i 2020: 1. juni, 1. september og 1. december)

Link: https://inserohorsens.dk/da/nyheder/seneste-nyt/insero-horsens-oeger-ekstraordinaert-rammen-for-bevillinger-inden-for-sport-og-kultur/

 

Corona-hjælpepulje for idrætsforeninger

DIF og DGI

Link: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/dif-og-dgi-s-corona-hjaelpepulje

Der forventes en ny pulje på baggrund af politisk aftale d. 27. oktober 2020. Læs mere her: https://kum.dk/aktuelt/nyheder/politisk-aftale-sikrer-mere-hjaelp-til-kulturen-idraetten-og-foreningslivet

Andre idrætsforeninger/-grupper,  som ikke er medlem af DIF/DGI kan også søge puljen (fx det selvorganiserede idrætsområder, e-sport og udsatteidrætten)

 

Dansk Firmaidrætsforening

Link: https://www.firmaidraet.dk/for-foreningen/raad-om-corona/%C3%B8konomi/

Der forventes en ny pulje på baggrund af politisk aftale d. 27. oktober 2020. Læs mere her: https://kum.dk/aktuelt/nyheder/politisk-aftale-sikrer-mere-hjaelp-til-kulturen-idraetten-og-foreningslivet

 

Dansk Ungdoms Fællesråd

Link: https://duf.dk/tilskud-og-puljer/covid-19-noedpulje/

Der forventes en ny pulje på baggrund af politisk aftale d. 27. oktober 2020. Læs mere her: https://kum.dk/aktuelt/nyheder/politisk-aftale-sikrer-mere-hjaelp-til-kulturen-idraetten-og-foreningslivet

 

Aftenskoler

Link: https://dfs.dk/viden/corona/raad-og-stoette/

Der forventes en ny pulje på baggrund af politisk aftale d. 27. oktober 2020. Læs mere her: https://kum.dk/aktuelt/nyheder/politisk-aftale-sikrer-mere-hjaelp-til-kulturen-idraetten-og-foreningslivet 

 

Råd og vejledninger fra organisationer

Aftenskoler

Dansk Folkeoplysnings Samråd: https://www.dfs.dk/viden/corona/

 

Idrætsforeninger

DIF, DGI og Firmaidrættens retningslinjer for for åbning af al idræt: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/genaabning-af-idraetterne/dgi-og-difs-retningslinjer-for-al-idraet

Danmarks Idrætsforbund (DIF): https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona

DIFs inspiration til foreninger under Corona: www.dif.dk/inspirationspakker 

DGI: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/

DGIs inspiration til hvordan man kan holde de voksne igang: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/hold-de-voksne-i-gang

Dansk Firmaidræts forbund: https://www.firmaidraet.dk/for-foreningen/raad-om-corona/raad-om-corona/

DBU: https://www.dbu.dk/klubservice/fodboldens-corona-regler/

DHF: https://dhf.dk/covid-19/

 

 

Idébestemte og samfundsengagerende ungdomsforeninger

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF): https://duf.dk/corona/