topbanner=corona.jpg;

Oversigt med informationer og hjælp til foreningslivet i forhold til tiden med Corona-virus

Information ang. kommunale faciliteter

Opdatering 29. oktober 2020

Med regeringens udmelding den 23. oktober 2020 forlænges de nuværende restriktioner, og samtidig indføres der nye og skærpede restriktioner fra mandag den 26. oktober 2020 . Det medfører følgende restriktioner og anbefalinger på kultur- og idrætsområdet:

 • Forbud mod at forsamles mere end 10 personer.
 • Der er dog en undtagelse for dette for idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge op til 21 år inklusiv evt. ansvarlige personer over 21 år, hvis dette vurderes nødvendigt for forsvarlig afholdelse af aktiviteten. Der må maksimalt samles 50 til disse aktiviteter.
 • Forsamlingsforbuddet på 10 personer gælder ikke for professionelle idrætsudøvere.
 • I lokaler, lokaliteter og arrangementer mv., hvor deltagere eller tilskuere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, bane eller lignende må der være op til 500 personer til stede.
 • Der skal af personer på 12 år og derover bæres mundbind eller visir indendørs på kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter, herunder museer, idrætshaller, biblioteker, kulturhuse, teatre mv.  Dog ikke ved selve aktiviteten, bad og omlædning mm.
 • Anbefaling om aflysning af arrangementer, der primært har et socialt formål samt arrangementer med overnatning.

Retningslinjerne er uddybet af Kulturministeriet her: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19

 

Opdatering vedr.  indendørsaktiviteter pr. 8. juli 2020 (Opdateret 29. oktober)

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger overholdes. Bl.a.:

 • Ved stillesiddende aktiviteter skal der mindst være 1 meters afstand mellem deltagerne.
 • Ved fysisk aktivitet, fx idræt og aktiviteter med kraftig udånding, fx ved sang skal der være mindst 2 meters afstand mellem deltagerne.

 • Idrætsaktiviteter og dans med fysisk kontakt kan dog gennemføres, I skal her være opmærksom på regler sat op af aktivitetens landsforbund og have ekstra stor opmærksomhed ift. hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.

 • Der skal som udgangspunkt være minimum 4 m2 gulvareal per person i lokalet, ved aktiviteter hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned kan der dog være ned til 2 m2 per deltager.

 • Der må højst være 10 personer samlet, eller 50 personer, hvis deltagerne er under 21 år.  Større lokaler og udendørsarealer kan dog opdeles i felter, hvor der må være op til 10/50 personer i hvert felt. Der skal være god plads mellem felterne (min. 2 m.) og mindst 4 m2 pr. deltager.

 • Deltagerne skal vaske eller spritte hænder ved ankomst til hallen eller det kommunale klubhus Foreningerne er selv ansvarlig for, at der er håndsæbe, engangshåndklæder og håndsprit tilgængeligt i forbindelse med aktiviteten.

 • Foreningerne skal være ekstra opmærksomme på hygiejne og rengøring i forbindelse med omklædningsrum, toiletter og tekøkkener.

 • Efter endt benyttelse af klubhuse skal kontaktpunkter, dvs. benyttede borde, dørhåndtag, el-kontakter og vandhaner vaskes af med universalrengøring og skraldespande tømmes.

 • Er der fælles redskaber eller remedier skal disse rengøres hyppigt. Der opfordres til, at man selv medbringer egne personlige redskaber og remedier i det omfang, det er muligt.    

De fulde retningslinjer kan ses på Kulturministeriets hjemmeside: https://kum.dk/covid-19/retningslinjer-for-genaabning/ under ’Idræt, foreningsliv og idræts- og fritidsfaciliteter’. Der er særlige forhold for bl.a. svømning, danseskoler, fitness, amatørteater og musik.

De enkelte lands- og specialforbund medvirker til at lave særlige regler for deres aktiviteter, så vær opmærksom på mere specifikke udmeldinger og vejledninger fra jeres landsforbund (se også under 'Råd og vejledninger fra idrætsorganisationer').

Bookingkalenderen er blevet genåbnet. Tidligere bookinger er dog slettet i de kommunale haller, så der skal bookes den konkrete aktivitet igen for aktiviteter inden den nye sæson til august.

Hvis I har spørgsmål til genåbning af aktiviteter eller benyttelse af de kommunale haller så kontakt Forum Horsens på forum@horsens.dk eller telefon 29762323, og for klubhuse og mere generel vejledning er I velkommen til at kontakte fritidsafdelingen på fritid@horsens.dk eller telefon 76292305 / 76292318.

 

Opdatering vedr. de kommunale udendørds idrætsfaciliteter pr.  8. juli (Opdateret 29. oktober)

Kommunale udendørs idrætsfaciliteter er åbne for alt udendørs idræt, under forudsætning af at foreninger og brugere overholder anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne bl.a. omkring afspritning, afstand og max 10 personer forsamlet.eller 50 personer, hvis de er under 21 år.  Udendørsarealer kan dog opdeles i felter, hvor der må være op til 10/50 personer i hvert felt. Der skal være god plads mellem felterne og mindst 4 m2 pr. deltager. Ved arrangementer med siddende tilskuere kan der være op til 500 personer (inkl. idrætsudøverne). De fulde retningslinjer kan ses på Kulturministeriets hjemmeside: https://kum.dk/covid-19/retningslinjer-for-genaabning/ under ’Idræt, foreningsliv og idræts- og fritidsfaciliteter’.  Læs ogås anbefalingerne på DIF’s hjemmeside: https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona eller hos jeres eget landsforbund.

Aftale om booking, opmåling og opkridtning af boldbaner foregår gennem Forum Horsens, forum@horsens.dk eller tlf. 76292323.

 

 

Andre meddelelser fra Horsens Kommune

Oplysninger om Kultur og Fritidsområdet under Corona på Horsens Kommunes hjemmeside. 

Link: https://horsens.dk/Sundhed/Corona-virus/KulturBibFritid

 

Orienteringsmails til foreningerne på fritidsportalens nyhedsside.

Link: https://fritid.horsens.dk/blog.asp?wkid=9980

 

Økonomisk støtte

Horsens Kommune - Er dine aktiviteter udfordret af Covid-19? Søg corona-hjælpepuljen

Link: https://horsens.dk/Fritid/KulturOgEvents/PuljerOgTilskudTilKultur#Corona-hjaelpepulje

 

Insero Horsens (frister i 2020: 1. juni, 1. september og 1. december)

Link: https://inserohorsens.dk/da/nyheder/seneste-nyt/insero-horsens-oeger-ekstraordinaert-rammen-for-bevillinger-inden-for-sport-og-kultur/

 

Corona-hjælpepulje for idrætsforeninger

DIF og DGI:

Der forventes en ny pulje på baggrund af politisk aftale d. 27. oktober 2020. Læs mere her: https://kum.dk/aktuelt/nyheder/politisk-aftale-sikrer-mere-hjaelp-til-kulturen-idraetten-og-foreningslivet

Link: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/dif-og-dgi-s-corona-hjaelpepulje

Andre idrætsforeninger/-grupper,  som ikke er medlem af DIF/DGI kan også søge puljen (fx det selvorganiserede idrætsområder, e-sport og udsatteidrætten)

 

Dansk Firmaidrætsforening:

Der forventes en ny pulje på baggrund af politisk aftale d. 27. oktober 2020. Læs mere her: https://kum.dk/aktuelt/nyheder/politisk-aftale-sikrer-mere-hjaelp-til-kulturen-idraetten-og-foreningslivet

 

Dansk Ungdoms Fællesråd

Link: https://duf.dk/tilskud-og-puljer/covid-19-noedpulje/

Der forventes en ny pulje på baggrund af politisk aftale d. 27. oktober 2020. Læs mere her: https://kum.dk/aktuelt/nyheder/politisk-aftale-sikrer-mere-hjaelp-til-kulturen-idraetten-og-foreningslivet

 

Aftenskoler (Kultur og Slotsstyrelsens pulje til tabt deltagerbetaling for foreninger med folkeoplysende voksenundervisning)

Der forventes en ny pulje på baggrund af politisk aftale d. 27. oktober 2020. Læs mere her: https://kum.dk/aktuelt/nyheder/politisk-aftale-sikrer-mere-hjaelp-til-kulturen-idraetten-og-foreningslivet 

 

Råd og vejledninger fra organisationer

Aftenskoler

Dansk Folkeoplysnings Samråd: https://www.dfs.dk/viden/corona/

 

Idrætsforeninger

DIF, DGI og Firmaidrættens retningslinjer for for åbning af al idræt: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/genaabning-af-idraetterne/dgi-og-difs-retningslinjer-for-al-idraet

Danmarks Idrætsforbund (DIF): https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona

DIFs inspiration til foreninger under Corona: www.dif.dk/inspirationspakker 

DGI: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/

DGIs inspiration til hvordan man kan holde de voksne igang: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/hold-de-voksne-i-gang

Dansk Firmaidræts forbund: https://www.firmaidraet.dk/for-foreningen/raad-om-corona/raad-om-corona/

DBU: https://www.dbu.dk/klubservice/fodboldens-corona-regler/

DHF: https://dhf.dk/covid-19/

 

 

Idébestemte og samfundsengagerende ungdomsforeninger

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF): https://duf.dk/corona/