topbanner=corona.jpg;

Oversigt med informationer og hjælp til foreningslivet i forhold til tiden med Corona-virus

Information angående idræts-, forenings- og aftenskoleaktiviteter mm.

Opdateret 19. august 2021

Stort set alle corona-restriktioner for almindelige fritidsaktiviteter er ophævet pr. 15. august. Der kræves ikke længere coronapas i forbindelse med idræts- og foreningsaktiviteter med undtagelse af fitnessaktivitteter, hvor der stadig frem til 1. september skal føres stikprøvekontrol.

Der kan være særlige regler ved store idrætsarrangementer og ved mange tilskuere, Retningslinjerne er uddybet af Kulturministeriet her: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19

Fritidsafdelingen kan træffes for yderligere oplysninger på fritid@horsens.dk eller telefon 76292305 / 76292318
 

 

 

Økonomisk støtte

Horsens Kommune - Er dine aktiviteter udfordret af Covid-19? Søg corona-hjælpepuljen

Link: https://horsens.dk/Fritid/KulturOgEvents/PuljerOgTilskudTilKultur#Corona-hjaelpepulje

 

Insero Horsens (frister: 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december)

Link: https://inserohorsens.dk/da/nyheder/seneste-nyt/insero-horsens-oeger-ekstraordinaert-rammen-for-bevillinger-inden-for-sport-og-kultur/

 

Corona-hjælpepulje for idrætsforeninger

DIF og DGI

Link: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/dif-og-dgi-s-corona-hjaelpepulje

Der forventes en ny pulje på baggrund af politisk aftale d. 27. oktober 2020. Læs mere her: https://kum.dk/aktuelt/nyheder/politisk-aftale-sikrer-mere-hjaelp-til-kulturen-idraetten-og-foreningslivet

Andre idrætsforeninger/-grupper,  som ikke er medlem af DIF/DGI kan også søge puljen (fx det selvorganiserede idrætsområder, e-sport og udsatteidrætten)

 

Dansk Firmaidrætsforening

Link: https://www.firmaidraet.dk/for-foreningen/raad-om-corona/%C3%B8konomi/

Der forventes en ny pulje på baggrund af politisk aftale d. 27. oktober 2020. Læs mere her: https://kum.dk/aktuelt/nyheder/politisk-aftale-sikrer-mere-hjaelp-til-kulturen-idraetten-og-foreningslivet

 

Dansk Ungdoms Fællesråd

Link: https://duf.dk/tilskud-og-puljer/covid-19-noedpulje/

Der forventes en ny pulje på baggrund af politisk aftale d. 27. oktober 2020. Læs mere her: https://kum.dk/aktuelt/nyheder/politisk-aftale-sikrer-mere-hjaelp-til-kulturen-idraetten-og-foreningslivet

 

Aftenskoler

Link: https://dfs.dk/viden/corona/raad-og-stoette/

Der forventes en ny pulje på baggrund af politisk aftale d. 27. oktober 2020. Læs mere her: https://kum.dk/aktuelt/nyheder/politisk-aftale-sikrer-mere-hjaelp-til-kulturen-idraetten-og-foreningslivet 

 

Råd og vejledninger fra organisationer

Aftenskoler

Dansk Folkeoplysnings Samråd: https://www.dfs.dk/viden/corona/

 

Idrætsforeninger

Råd om genåbning forår 2021 (DIF) - ved tryk på linket downlades en pdf-fil: https://www.dif.dk/-/media/genbning-s-af-s-foreningsidrtten_foreningsfokus.pdf?la=da

Råd om genåbning forår 2021 (DGI): https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/foer-genstart-2021

Generelle råd og vejledninger - Danmarks Idrætsforbund (DIF): https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona

DIFs inspiration til foreninger under Corona: www.dif.dk/inspirationspakker 

DGI: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/

Dansk Firmaidræts forbund: https://www.firmaidraet.dk/for-foreningen/raad-om-corona/raad-om-corona/

DBU: https://www.dbu.dk/klubservice/fodboldens-corona-regler/

DHF: https://dhf.dk/covid-19/

 

 

Idébestemte og samfundsengagerende ungdomsforeninger

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF): https://duf.dk/corona/