topbanner=nyheder.jpg;

 

Ekstraordinær pulje til sommertiltag i idrætsforeninger

06.07.2020

Puljen er en ekstraordinær pulje, som DIF og DGI har etableret via midler fra den sommerpakke, som et bredt udsnit af folketingets partier vedtog i juni.

Ansøgninger bliver behandlet løbende, så det er bare om at komme i gang med ansøgningen.

Der er relativt brede rammer for, hvad der kan søges til, men målgruppen er børn, unge, voksne, familier og ældre, og aktiviteterne skal både være med til at højne den enkeltes livskvalitet og øge den sociale sammenhængskraft ved at skabe fælles oplevelser for danskerne. Aktiviteterne skal være uden deltagerbetaling og aktivere brugerne gennem deltagelse i de støttede aktiviteter.

Eksempler kunne være:

  • Åbent hus-arrangementer og anden markedsføring af foreningen henvendt til potentielle nye medlemmer i foreningen.
  • Tilbud om prøvemedlemsskaber i op til tre måneder.
  • Rekruttere, fastholdelse og støtte de frivillige, der kan sætte skub i den gode genstart efter corona-nedlukningen.
  • Særlige aktiviteter i forbindelse med sæsonopstart og udstyr til opstart af nye hold.
  • Afholdelse af lejre/camps, motionsløb, foredrag, etc. (uden deltagerbetaling).

Som udgangspunkt kan der søges op til 50.000 kr., men der kan i særlige tilfælde også dispenseres for dette.

Læs mere om puljen, retningslinjerne samt hvordan der søges på: https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2020/7/02072020_ekstraordinaer-s-pulje-s-til-s-sommertiltag