topbanner=nyheder.jpg;

 

Videndelingsseminar om Åben Skole - den 28. april 2017

21.03.2017

Undervisningsministeriet og Kulturministeriet inviterer alle interesserede til seminarer i Odense, København og Horsens. Seminarerne skal give deltagerne inspiration og praktisk viden til arbejdet med Åben Skole. Alle interesserede – skoler, kommuner og lokale aktører fra kultur- og foreningslivet– er velkomne. Seminarerne er en del af initiativet ”Åben Skole – lokale samarbejder og national videndeling”, som Undervisningsministeriet og Kulturministeriet sammen står bag. Deltagelsen er gratis.

På seminarerne sættes fokus på tværgående udfordringer og perspektiver i arbejdet med den åbne skole. Udvalgte repræsentanter fra allerede igangværende Åben Skole-projekter fortæller i samtalesaloner om deres arbejde, erfaringer og resultater, og om hvordan samarbejder kan bygges op, så de understøtter en længere og mere varieret skoledag. Der vil også være oplæg fra Nationalt Netværk af Skoletjenester.

Seminarene skal være med til at sikre national videndeling og inspirere og motivere kommuner, skoler og lokale aktører i hele landet til at igangsætte samarbejder på egen hånd og give redskaber og værktøjer til at håndtere de konkrete udfordringer som kan opstå for projekter vedrørende Åben Skole.

De tre vidensdelingsseminarer afholdes på følgende tidspunkter og kan tilmeldes via link:

• Den 18.4 2017 Scandic Odense
tryk her
• Den 19.4 2017 First Hotel København tryk her
• Den 28.4 2017 Hotel Opus Horsens tryk her

Baggrund om Åben Skole-initiativ
Med folkeskolereformen skal skolerne i højere grad åbne sig for det omgivende samfund ved at inddrage det lokale kultur- og erhvervsliv, idrætsforeninger, musik- og kulturskoler, ungdomsskoler, naturskoler, museer og andre lokale foreninger og aktører i skoledagen.

For at understøtte samarbejdsprojekter mellem skolerne og de lokale aktører og danne grobund for nye samarbejder, har Undervisningsministeriet og Kulturministeriet iværksat det tværministerielle initiativ ”Åben Skole – lokale samarbejder og national videndeling”.

Som en del af initiativet afholdes en række seminarer, ligesom der er udmøntet en pulje til støtte af projekter, der udvikler lokale samarbejder mellem skolen og det lokale foreningsliv, kunst- og kulturtilbud og virksomheder.

Yderligere oplysninger
Eva Argir Falster, Kulturministeriet, tlf.: 41 39 38 41,
eaf@kum.dk