topbanner=nyheder.jpg;

 

Bevæg dig for livet – Informations- og idémøde 24. januar

14.01.2019

 

Horsens Kommune blev i 2018 udpeget som kommende visionskommune i regi af DIF og DGI’s ”Bevæg dig for livet”. Den overordnede vision er at Danmark skal være den mest aktive nation i 2025. Det betyder, at 75 % af danskerne skal dyrke idræt, og at 50 % ska dyrke idræt i en forening.

I forlængelse af udpegningen som visionskommune er arbejdet med at lave en konkret 5-årig aftale mellem parterne påbegyndt. Da der bliver tale om en ambitiøs aftale, hvor op imod 10.000 flere horsensianeres skal i gang med at bevæge sig, er der også behov for at alle aktører, som arbejder med bevægelse og fællesskaber bakker op om projektet.

Derfor afholdes et informations- og idémøde for alle aktører, som kan se sig selv i projektet. Det være sig både foreninger, aftenskoler, kommercielle aktører, selvorganiserede samt andre organisationer, som kunne være interesseret i at indgå i arbejdet med at få flere horsensianere op af stolen.

Mødet startes med en kort status på projektet samt det videre forløb. Centralt for mødet er dog, at de fremmødte aktører får mulighed for at spille ind i og kvalificere arbejdet med nogle af de indsatser, målgrupper og arenaer, som aftalegrundlaget bygger på.

Så hvis din/jeres forening vil være med til at løfte bevægelsen og fællesskabet i Horsens Kommune, så skriv allerede nu mødet i kalenderen:

Torsdag d. 24. januar 2019 kl. 17.00 – 19.30 i Forum Horsens, Langmarksvej 53, 8700 Horsens.

Tilmelding skal ske via link: www.dgi.dk/201910857000

Der vil være forplejning i løbet af mødet.