topbanner=nyheder.jpg;

 

Genåbning 6. maj 2021

06.05.2021

Indendørs idræt og foreningsliv for børn og unge til og med 17 år er åbnet 21. april, forsamlingsforbuddet er stadig 25 personer, og sangaktiviteter er stadig ikke en del af genåbningen. Der må gerne dyrkes kontaktsport blandt børn og unge til og med 17 år.

Der kræves IKKE Coronapas for aktiviteter for børn og unge til og med 17 år, heller ikke for de frivillige trænere, ledere mm.

For personer på 18 år og derover åbnes i dag 6. maj for indendørs idrætsaktiviteter, dog ikke kontaktsport som fx håndbold, kampsport og pardans. Kontakt evt. jeres specialforbund/DGI, hvis I er i tvivl om jeres idræt er en kontaktsport. Forsamlingsloftet er på maks. 25 personer inkl. evt. instruktør, tilskuere mm. En hal eller lignende kan deles op i mindre zoner med op til 25 personer i hver, der skal være plads mellem zonerne og min 4 kvm. Pr. person i zonen. Deltagere i zonerne må ikke blandes hverken før, under eller efter aktiviteten. Hver zone skal have sin egen instruktør, man kan ikke være fælles instruktør for flere zoner på samme tid.

For personer på 18 år og derover Kræves Coronapas, der skal forevises til træner, holdleder eller lignende. Foreningen er ansvarlig for at alle deltagere har et gyldigt Coronapas og ID, det skal fremvises i forbindelse med ankomsten. Der skal ligeledes skiltes med kravet om coronapas samt muligheden for bortvisning, hvis der ikke kan fremvises et gyldigt coronapas.

Bygningsejeren, fx kommunen eller en selvejende hal kan i visse situationer have pligt til stikprøvekontrol, så idrætsudøvere har desuden pligt til at forevise gyldigt coronapas, hvis repræsentanter for bygningsejeren beder om det. Ligesom bygningsejerens repræsentanter kan bortvise personer uden gyldigt coronapas.

Alle tidligere bookinger før 21. april 2021 er slettet, så bookinger i haller mm. sker ved kontakt til Forum Horsens på forum@horsens.dk

Øvrige indendørs aktiviteter

Der er endnu ikke åbnet op for øvrige foreningsaktiviteter og aftenskoleundervisning. Det betyder, at foreningsaktiviteter for voksne i fx klubhuse mm. og som ikke er idræt skal vente til forventelig næste genåbning 21. maj.

Der gælder fortsat en undtagelse for professionelle idrætsudøvere, her er reglerne ikke ændret.

Omklædningsrum og bad kan benyttes med afstand (min 1 m.) og arealbegrænsning (4 m2 pr. person). Det er foreningernes ansvar, at der kun opholder sig det tilladte antal i omklædningsrum.

Udendørsaktiviteter

Forsamlingsgrænsen ved udendørs aktiviteter er hævet til 75 personer, dvs. aktive, trænere, dommere, ledere og evt. tilskuere m.fl. Der kan opdeles i zoner med 75 personer i hver.

Det er også muligt at lave tidsforskudte eller geografiske spredte arrangementer. Ligesom der er mulighed for overnatning i telte eller shelters efter sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om afstand og hygiejne.

Bemærk at de enkelte idrætsforbund, spejderorganisationer mm. kan fastlægge særlige retningslinjer for aktiviteten, så kontroller sådanne evt. retningslinjer hos jeres landsforbund.

Ellers opdateres Fritidsportalen (fritid.horsens.dk) løbende med retningslinjerne for genåbningen. De fulde retningslinjer for genåbningen kan findes på Kulturministeriets hjemmeside: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/retningslinjer-for-genaabning

Der forventes yderligere genåbning 21. maj.