topbanner=nyheder.jpg;

 

Aktivitetsstøtte - deadline 15. marts

08.03.2017

Den 15. marts er der deadline for ansøgninger om aktivitetsstøtte. Der er to sider, som skal udfyldes, for at Horsens Kommune kan beregne aktivitetstilskuddet, hhv. medlemstal og aktivitetsuger. Der kan hentes mere information om tilskud på: http://horsens.dk/KulturOgFritid/Folkeoplysning/Tilskud/Tilskud%20foreninger

Bemærk, at der fra i år som noget nyt skal oplyses om foreningens tilskudsregnskab. Det er et nyt lovkrav fra 1. januar 2017. Horsens Kommune er forpligtet til at offentliggøre tilskudsregnskaber for foreninger, der modtager tilskud. Læs mere i vejledningen: http://horsens.dk/-/media/Publikationer/Kultur/Folkeoplysning/Vejledning%20til%20foreningsportal%202017.ashx?la=da