topbanner=nyheder.jpg;

 

Udviklingspuljen – søg inden 1. april

20.03.2018

 

Udviklingspuljen – søg inden 1. april

Horsens Kommune har afsat en pulje på ca. 150.000 kr. pr. år til udviklingsaktiviteter på folkeoplysningsområdet. Puljen kan søges til udviklingsarbejde, der har et folkeoplysende sigte, og som giver nye aktivitetsmuligheder for borgerne i Horsens Kommune. 

Det kan eks. være til:

  • Nye aktiviteter, der ikke findes i kommunen i forvejen
  • Aktiviteter, der kan motivere borgere, der ikke i forvejen er aktive på fritidsområdet, til at være aktive fremadrettet
  • Nye tværgående samarbejder og til nye organisationsformer, der kan give borgerne nye aktivitetsmuligheder
  • Særlige redskaber og udstyr ved nye aktiviteter
  • Nye målgrupper

Sådan søger du:

Puljen kan søges af foreninger, grupper og andre initiativtagere.

En ansøgning skal indeholde:

  • En kort beskrivelse af projektet
  • Tidspunkt for afvikling af projektet
  • Budget, herunder evt. egenfinansiering 

Udviklingspuljen kan søges 2 gange om året.

Ansøgningsfrister: 1. april og 1 oktober.

Ansøg her (vælg "NemID" og brug din egen eller foreningens NemID til at logge på)

Svartid: ca. 1 måned. 

Puljen kan ikke søges af større institutioner til aktiviteter, der naturligt hører under institutionen. Institutionen har mulighed for at søge puljen i de tilfælde, hvor der er indgået samarbejde med en lokal forening.

Ansøgninger, der naturligt hører hjemme i andre områder, kan ikke forvente at blive imødekommet.

I kan normalt ikke få tilskud fra puljen til forplejning, almindelige materialer/rekvisitter og opstart af ny forening.