topbanner=nyheder.jpg;

 

Søg støtte fra kyst-puljen

27.02.2018

 

Søg om støtte til dit kyst-projekt

Har du et projekt, som kan bidrage til flere gode liv på Danmarks kyster? Lige nu kan du søge fra 100.000 kr. op til 1 mio. kr. i vores kyst-pulje til aktiviteter, som styrker fællesskaber over hele landet.

Hvem kan søge?

Foreninger, selvejende institutioner, kommuner m.fl. - dvs. almennyttige og nonprofitorganisationer - kan søge.

Vi støtter ikke enkeltpersoners individuelle projekter, sponsorater af individer eller private erhvervsvirksomheder og selskaber (A/S, I/S, ApS m.v.).

Hvor meget kan man søge om?

Der kan søges mellem 100.000 og 1.000.000 kr. inkl. moms. Projektets budgetsum skal være på minimum 100.000 kr. inkl. moms.

Det er muligt at søge om medfinansiering til større projekter, hvis uddelingen støtter en velafgrænset og veldefineret del af projektet. Ved kommunale eller regionale projekter skal egenfinansieringen udgøre et beløb, der tilsvarer det ansøgte.

For at komme i betragtning, skal projektet:

 • Have en stærk relation til Danmarks kyster
 • Indeholde, understøtte eller igangsætte aktiviteter, der foregår i umiddelbar nærhed af eller i havet – dvs. ved strande, havne, fjorde, bælter, i havet og lignende
 • Indeholde aktiviteter, der relaterer sig til et eller flere af følgende områder: Sundhed, motion, natur og kultur
 • Styrke fællesskaber i lokalsamfund
 • Involvere frivillige og engagere borgere i lokalområdet
 • Indeholde aktiviteter, der kommer mange til gode og er tilgængelige for mange
 • Overholde gældende love og regler samt have de relevante tilladelser og tilkendegivelser på plads
 • Igangsættes inden for et år fra uddelingstidspunktet

Vi lægger desuden vægt på:               

 • At projektet baserer sig på eller etablerer nye partnerskaber lokalt
 • At projektets aktiviteter bidrager til liv på kysterne hele året rundt
 • At projektet i videst mulige omfang tager hensyn til forskellige interessegruppers behov i det samme kystområde
 • Alle områder af Danmark kan søge, men projekter uden for de større byer, herunder på landets småøer, vil blive prioriteret

I kyst-puljen støtter vi ikke:

 • Projekter ved søer, åer, moser eller andre steder uden nærhed til kysten
 • Klima- og kystsikringsprojekter
 • Projekter der kan karakteriseres som kommunale og regionale kerneopgaver
 • Aktiviteter der er afviklet inden en eventuel uddeling
 • Almindelig drift herunder løn og honorar, såfremt det udgør hoveddelen af det ansøgte beløb
 • Projekter som ikke har tilladelser på plads fra relevante myndigheder inden for gældende love og regler

Mød Nordea-fonden:

Onsdag 21. marts kl. 16.30-19.00 kan I møde Nordea-fonden ved Egmont Højskolen i Hou til en skål suppe og en snak om jeres projekt. Husk tilmelding på fondens hjemmeside - klik nedenfor.

Læs mere på Nordeafondens hjemmeside her