topbanner=nyheder.jpg;

 

Horsens Kommune bliver frontløber på motion og idræt

24.04.2018

 

DGI og Danmarks Idrætsforbund har udpeget Horsens som visions-kommune i projektet 'Bevæg dig for livet'. Det indebærer et årligt tilskud på 250.000 kroner til aktiviteter, der skal få flere horsensianere til at dyrke idræt og motion.

'Bevæg dig for livet' er et nationalt indsatsområde for DGI og DIF, og målsætningen for 'Bevæg dig for livet' projektet er, at 75 % af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 % af befolkningen skal dyrke idræt i en forening.

Som visionskommune forpligter Horsens Kommune sig til at arbejde målrettet og på tværs af fagområder for at gøre flest mulige borgere aktive. Hvilke konkrete projekter og indsatser, der skal iværksættes, planlægges i løbet af efteråret.

Vi har et klart fokusområde, der hedder, at vi skal have endnu flere horsensianere til at dyrke idræt og motion.- Jakob Bille, Formand for Kultur- og Civilsamfundsudvalget

- Jeg er rigtig stolt af, at vi er blevet valgt som én af visionskommunerne i det her omfattende og ambitiøse program. Her i kommunen har vi et klart fokusområde, der hedder, at vi skal have endnu flere horsensianere til at dyrke idræt og motion, så det her program kommer på det helt rigtige tidspunkt. Vi ved, at motion og idræt spiller en vigtig rolle - både i forhold til social inklusion, forebyggelse af livsstilssygdomme og almindelig trivsel. Det får vi nu endnu bedre mulighed for at understøtte, siger Jakob Bille, formand for Kultur- og Civilsamfundsudvalget i Horsens Kommune.

I Horsens Kommunes politiker på området er der bl.a. indskrevet erklærede mål om, at der skal udvikles faciliteter, der giver lyst til bevægelse - både indendørs og udendørs, og at det skal være nemmere for borgerne at vide, hvor og hvordan de kan dyrke motion og idræt.

Projektet starter sidst på året i 2018 og løber i fem år