topbanner=nyheder.jpg;

 

Temakurser til folkeoplysende foreninger

26.04.2017

 

Horsens kommune har som noget nyt valgt at arrangere en række gratis aftenkurser i 2017 for folkeoplysende foreninger i kommunen. Kurserne berører forskellige relevante temaer og giver konkrete redskaber til det arbejde som de frivillige i foreningerne udfører.

Kurserne afholdes i samarbejde med DGI Sydøstjylland.

 

Information:

 

Sted: Tyrsted Fritidscenter, Nordrevej 14, 8700 Horsens.

 

Tidspunkt: 18:30-21:00.

 

Tilmelding: Tilmelding skal ske via DGI’s online tilmeldingssystem. Kurserne kan findes på www.dgi.dk/arrangementer eller via de direkte links i kursusoversigten.

Tilmeldingsfristen for hvert kursus er 1 uge før kursets afholdelse (første kursus er 4. maj).

Kurserne er gratis for medlemmer af folkeoplysende foreninger i Horsens Kommune. Prisen på 300 kr. betales af Horsens Kommunes kursustilskudspulje.

 

Afbud: Hvis du bliver forhindret i at deltage, er det vigtigt at du melder afbud. Afbud skal ske senest 24 timer inden kursets afholdelse. Hvis man er tilmeldt kurset og ikke møder op uden at melde afbud vil der være et gebyr på 300 kr. som faktureres foreningen.

Du kan melde afbud via det link, der er i den bekræftelsesmail du modtager, når du er tilmeldt kurset.

 

Kursusoversigt:

Foreningslivet og ADHD

04.05.17 kl. 18.30-21.00

 

Den lovlige forening og kommunale tilskud

15.05.17 kl. 18.30-21.00

I foreninger skal der være plads til alle, også dem med specielle behov. Men hvordan forholder vi os til børn og unge med ADHD, og hvordan skaber vi en forening og et fællesskab, hvor alle kan trives og få glæde af hinanden?

 

Kurset giver indsigt i de fysiologiske og psykologiske processer der finder sted hos børn og unge med ADHD

og giver konkrete redskaber til foreningsarbejdet med børn og unge med ADHD.

 

Der sættes fokus på:

 • Hvad er ADHD
 • Hvordan kommer ADHD typisk til udtryk
 • Hvad skal man være særligt opmærksom på i det ”frie sociale rum”
 • Gode metoder og teknikker til brug i foreningsarbejdet med børn og unge med ADHD

 

Underviser fra: ADHD-foreningen

 

Link til tilmelding: www.dgi.dk/201710853610

 

Som medlem af en bestyrelse møder man mange spændende udfordringer. Samtidig er bestyrelsen pålagt et formelt ansvar, som skal sikre, at foreningen fungerer på et lovligt grundlag.

Kurset vil ruste foreningerne til at tage hånd om det ansvar og de pligter, der naturligt påhviler en bestyrelse.

Der sættes fokus på:

 • Forenings ansvarsområder;
 • Forsikringer
 • Børneattester
 • Koda-afgift
 • Vedtægter
 • Kommunale tilskudsordninger

 

Undervisere fra: DGI og Horsens Kommune

 

Link til tilmelding: www.dgi.dk/201710853611

 

 

 

Fundraising

01.06.17 kl. 18.30-21.00

 

Regnskab i foreningen

21.09.17 kl. 18.30-21.00

 

Fundraising kan udover medlemskontingent være en vigtig indtægtskilde for foreningen, enten til det daglige arbejde eller til konkrete projekter. Men det kan være en lang og svær proces at skaffe penge til foreningen.

 

På dette kursus tilbyder vi derfor foreninger et indblik i:

 • Hvor man kan søge midler
 • Hvad den gode arbejdsproces er, når man søger penge til et projekt
 • Konkrete ideer og værktøjer til at skrive den gode ansøgning

 

Underviser fra: Frivilligcenter Aarhus

 

Link til tilmelding: www.dgi.dk/201710853612

 

En vigtig ressource i bestyrelsesarbejdet er kasserer-funktionen. Kassereren står ofte i den situation, at han er den eneste, som arbejder med foreningens regnskab.

Arbejdet med forenings økonomi er underlagt en række formelle krav. Det nødvendiggør, at man er opdateret om de nyeste regler på regnskabsområdet – og ikke mindst har mulighed for at hente inspiration fra andre i samme funktion.

Kurset sætter fokus på:

 • Bogføring
 • Budgetter og regnskab
 • Skatteregler for lønnede og ulønnede frivillige

Revisors opgave i foreningen

 

Underviser fra: DGI

 

Link til tilmelding: www.dgi.dk/201710853613

 

 

 

 

 

Få flere med – garanti for flere frivillige i foreningen

09.10.17 kl. 18.30-21.00

 

Konflikthåndtering

09.11.17 kl. 18.30-21.00

Frivillige ledere er hjørnestenen i enhver forening, uanset om det er trænere, udvalgs- eller bestyrelsesmedlemmer. For mange foreninger er spørgsmålet, hvordan man som forening kan tiltrække nye ledere? Og hvordan formår foreningen at fastholde de gode ledere?

Kurset giver, gennem oplæg og erfaringsudveksling, foreningen inspiration og nye ideer til fastholdelse og rekruttering af frivillige.

Der sættes fokus på:

 • Overblikket - hvilke opgaver har vi behov for frivillig til?
 • Hvor finder vi de nye frivillige?
 • Hvordan motiverer vi de frivillige, der allerede er i foreningen?

 

Underviser fra: DGI

 

Link til tilmelding: www.dgi.dk/201710853614

 

Foreningsledere og trænere vil på et tidspunkt opleve, at de skal være med til at løse konflikter. Det kan være konflikter på alle niveauer i foreningen - konflikter, som de måske ikke selv er en del af. Her er det godt at have redskaber til løsning af konflikten.

Kurset byder på en introduktion til grundprincipperne for konfliktløsning. Vi skal arbejde med at gennemskue og forstå forskellige typer af konflikter. Herudover skal vi se på hvordan, vi kan forebygge konflikter, og på hvordan vi bedst håndterer dem, når de opstår.

Undervisningen byder på en blanding af teori og praktisk øvelser, og deltagerne er velkomne til at medbringe eksempler/cases fra deres dagligdag, som vi kan tage udgangspunkt i.

 

Underviser fra: DGI

 

Link til tilmelding: www.dgi.dk/201710853615