topbanner=nyheder.jpg;

 

Temakurser - folkeoplysende foreninger

24.08.2017

Information:

Sted: Tyrsted Fritidscenter, Nordrevej 14, 8700 Horsens.

Tidspunkt: 18:30-21:00.

 

Tilmelding: Tilmelding skal ske via DGI’s online tilmeldingssystem. Kurserne kan findes på www.dgi.dk/arrangementer eller via de direkte links i kursusoversigten.

Tilmeldingsfristen for hvert kursus er 1 uge før kursets afholdelse.

Kurserne er gratis for medlemmer af folkeoplysende foreninger i Horsens Kommune. Prisen på 300 kr. betales af Horsens Kommunes kursustilskudspulje.

 

Afbud: Hvis du bliver forhindret i at deltage, er det vigtigt at du melder afbud. Afbud skal ske senest 24 timer inden kursets afholdelse. Hvis man er tilmeldt kurset og ikke møder op uden at melde afbud vil der være et gebyr på 300 kr. som faktureres foreningen.

Du kan melde afbud via det link, der er i den bekræftelsesmail du modtager, når du er tilmeldt kurset.

 

Kursusoversigt efterår 2017:

Regnskab i foreningen

21.09.17 kl. 18.30-21.00

 

Få flere med – garanti for flere frivillige i foreningen

09.10.17 kl. 18.30-21.00

En vigtig ressource i bestyrelsesarbejdet er kasserer-funktionen. Kassereren står ofte i den situation, at han er den eneste, som arbejder med foreningens regnskab.

Arbejdet med forenings økonomi er underlagt en række formelle krav. Det nødvendiggør, at man er opdateret om de nyeste regler på regnskabsområdet – og ikke mindst har mulighed for at hente inspiration fra andre i samme funktion.

Kurset sætter fokus på:

  • Bogføring
  • Budgetter og regnskab
  • Skatteregler for lønnede og ulønnede frivillige

Revisors opgave i foreningen

Underviser fra: DGI

Link til tilmelding: www.dgi.dk/201710853613

 

Frivillige ledere er hjørnestenen i enhver forening, uanset om det er trænere, udvalgs- eller bestyrelsesmedlemmer. For mange foreninger er spørgsmålet, hvordan man som forening kan tiltrække nye ledere? Og hvordan formår foreningen at fastholde de gode ledere?

Kurset giver, gennem oplæg og erfaringsudveksling, foreningen inspiration og nye ideer til fastholdelse og rekruttering af frivillige.

Der sættes fokus på:

  • Overblikket - hvilke opgaver har vi behov for frivillig til?
  • Hvor finder vi de nye frivillige?
  • Hvordan motiverer vi de frivillige, der allerede er i foreningen?

Underviser fra: DGI

Link til tilmelding: www.dgi.dk/201710853614

 

 

 

Vil din forening være med til at byde flygtninge velkommen i foreningslivet?

26.10.17 kl. 18.30-21.00

 

Konflikthåndtering

09.11.17 kl. 18.30-21.00

Det danske foreningsliv står over for en spændende opgave med nye borgere, som har lyst til at blive en del af

foreningsfælleskabet. Flygtninge er ofte nye i denne sammenhæng og er derfor ikke altid bekendte med både de formelle og uformelle spilleregler i foreningslivet. Dette sætter vi denne aften fokus på, hvor I undervejs vil få viden om modtagelse af flygtninge i kommunen, kulturmøde og information om økonomisk støtte gennem Fritidspuljen, Dansk Flygtningehjælp.

Der vil også blive god mulighed for, at I selv kommer på banen med erfaringer og ideer til integration af nye borgere.

Vi ser frem til en spændende og lærerig aften.

Underviser: Dansk Flygtningehjælp

Link til tilmelding: www.dgi.dk/201710853616

 

Foreningsledere og trænere vil på et tidspunkt opleve, at de skal være med til at løse konflikter. Det kan være konflikter på alle niveauer i foreningen - konflikter, som de måske ikke selv er en del af. Her er det godt at have redskaber til løsning af konflikten.

Kurset byder på en introduktion til grundprincipperne for konfliktløsning. Vi skal arbejde med at gennemskue og forstå forskellige typer af konflikter. Herudover skal vi se på hvordan, vi kan forebygge konflikter, og på hvordan vi bedst håndterer dem, når de opstår.

Undervisningen byder på en blanding af teori og praktisk øvelser, og deltagerne er velkomne til at medbringe eksempler/cases fra deres dagligdag, som vi kan tage udgangspunkt i.

Underviser fra: DGI

Link til tilmelding: www.dgi.dk/201710853615