topbanner=nyheder.jpg;

 

DGI pulje: Foreningsliv for alle

20.03.2018

 

DGI pulje: Foreningsliv for alle

Er din forening medlem af DGI, og har din forening medlemmer, der har svært ved at finde penge til kontingent og stævner eller idrætslejre? Børn af vanskeligt stillede forældre og voksne flygtninge kan få hjælp til kontingent og stævner, hvis foreningen søger DGI’s pulje Foreningsliv for alle.

Hvem kan der søges til?

  • Børn og unge op til 18 år af vanskeligt stillede forældre, hvor økonomisk støtte er en afgørende betingelse for disse børn og unges deltagelse i idræts- eller foreningsaktiviteten.

  • Nytilkomne voksne flygtninge og asylansøgere, hvor få midler sætter sine begrænsninger.

Hvad kan I søge støtte til?

Til børn og unge op til 18 år kan der søges til:

  • 2/3 af kontingentet kan dækkes, dog maksimalt 1.000 kr. for et år. Som udgangspunkt kan der kun søges tilskud til ét år. I særlige tilfælde kan der søges til et år ekstra. Hvis vi vurderer, at der kan ydes tilskud ét år ekstra, dækkes 50% af kontingentudgiften.

  • Deltagelse i stævner og lejre, maks. 500 kr. årligt.

Bemærk: Der kan bevilges det fulde ansøgte beløb, hvis der søges på vegne af uledsagede flygtningebørn.

Til voksne flygtninge og asylansøgere kan der søges til:

  • 2/3 af kontingentet kan dækkes, dog maksimalt 1.000 kr. for et år. Som udgangspunkt kan der kun søges tilskud til ét år. I særlige tilfælde kan der søges til et år ekstra. Hvis vi vurderer, at der kan ydes tilskud ét år ekstra, dækkes 50% af kontingentudgiften.

Sådan søger I om midler fra puljen Foreningsliv for alle.