topbanner=nyheder.jpg;

 

DM i rekruttering - Kan jeres idrætsforening få børn og unge med handicap med til idræt?

28.02.2019

DM i rekruttering - Kan jeres idrætsforening få børn og unge med handicap med til idræt?

Parasport Danmark har fokus på at give børn og unge med handicap mulighed for at blive en del af idrætslivet. Jeres idrætsforening kan skabe rammerne.

Sådan kommer I med i DM i rekruttering:

Udfyld ansøgningsskemaet med en beskrivelse af jeres idé og tanker om indsatsen, der skal få børn og unge med handicap aktive i idrætsforeningen. Parasport Danmark udvælger op til 10 idrætsforeninger til at være med i DM ud fra følgende kriterier:

Udsigt til at indsatsen bliver permanent i foreningen

Involvering af samarbejdspartnere (fx én eller flere kom­muner, skoler, organisationer el.lign.)

Mulighed for, at jeres gode idé kan overføres til andre foreninger.

Ansøgningsfrist den 1. april 2019.

Klik her for at komme til ansøgningsskemaet

I kan forvente svar på ansøgningen senest den 15. april.

Hvad kan en rekrutteringsindsats være?

I bestemmer selv, hvilken rekrutteringsindsats, der passer bedst ind i jeres forening og hvorvidt den skal målrettes børn og unge med bevægelses-, syns- eller udviklingshandicap.

En rekrutteringsindsats kan eksempelvis være:

Oprettelse af nye idrætstilbud

Etablering af kørselsordninger, så flere kan komme til idræt

Oprettelse af familie-motionshold og andre brede bevæ­gelsestilbud

Udvikling af eksisterende tilbud

Jeres nye gode idé.

Parasport Danmark tilbyder:

Idrætsforeninger oplever ofte, at det er udfordrende og fyldt med ubekendte, når der skal oprettes idrætstilbud til men­nesker med handicap, og derfor stiller Parasport Danmark en idrætskonsulent til rådighed til vejledning og sparring under hele forløbet. Der afholdes tre møder undervejs i forløbet:

  1. Opstartsmøde
  2. Netværksmøde med sparring fra andre idrætsforeninger.
  3. Afslutningsmøde i foråret.

Konkurrencen løber fra den 15. april 2019 til den 15. marts 2020. Blandt deltagerne findes tre finalister ved en online-af­stemning, hvorefter en jury bestående af Parasport Danmarks breddeudvalg udvælger den endelige vinder.

Alle idrætsforeninger kan melde sig til konkurrencen, uanset hvor de er organiseret. Foreninger, der udvælges til at delta­ge, bliver meldt ind i Parasport Danmark.

Har I som forening spørgsmål, kan man kontakte idrætskonsulent Line Damkjær Kruse på mail: ldk@parasport.dk eller telefon 51 28 71 35.