topbanner=nyheder.jpg;

 

Genåbning af klubhuse til ikke-idrætslige aktiviteter

29.05.2020

Kære aftenskoleledere og øvrige brugere af de kommunale klubhuse

De kommunale klubhuse kan nu delvist genåbne. Der gælder stadig et forsamlingsforbud, så der må højest være 10 personer samlet indenfor på holdene.

Idrætsaktiviteter er der stadig ikke lukket op for, så aftenskoler og foreninger mm. kan ikke lave aktiviteter i svømmehaller, varmtvandsbassiner, idrætshaller og gymnastiksale. Der kan heller ikke laves bevægelsesaktiviteter i de kommunale klubhuse, så dans, yoga og selv andre mere stille bevægelsesaktiviteter kan stadig ikke åbne.

 

Øvrige aktiviteter i de kommunale klubhuse må åbne op fra den 27. maj, hvis sundhedsmyndighedernes anbefalinger overholdes. Bl.a.:

  • Ved stillesiddende aktiviteter skal der mindst være 1 meters afstand mellem deltagerne
  • Ved aktiviteter med kraftig udånding, fx ved sang og blæseinstrumenter skal der være mindst 2 meters afstand mellem deltagerne
  • Der skal som minimum være 4 m2 gulvareal per person i lokalet
  • Deltagerne skal vaske eller afspritte hænder ved ankomst til det kommunale klubhus
  • Der skal være ekstra opmærksomhed på hygiejne og rengøring i forbindelse med toiletter og te-køkkener
  • Efter endt benyttelse af klubhuset skal benyttede borde, dørhåndtag, el-kontakter og vandhaner vaskes af med universalrengøring og skraldespande tømmes.
  • Er der fælles redskaber eller remedier skal disse rengøres mellem de forskellige brugere. Der opfordres til, at man selv medbringer egne personlige redskaber og remedier i det omfang, det er muligt.    

 

De fulde retningslinjer kan ses på Kulturministeriets hjemmeside: https://kum.dk/covid-19/retningslinjer-for-genaabning/ under ’Foreningsliv og andre folkeoplysende og kulturelle aktiviteter – indendørs’

Bookingkalenderen er blevet genåbnet.

Hvis I har spørgsmål til genåbning af aktiviteter eller benyttelse af de kommunale klubhuse er I velkommen til at kontakte fritidsafdelingen på fritid@horsens.dk eller telefon 76292305 / 76292318