topbanner=nyheder.jpg;

 

Delvis genåbning af UDENDØRS faciliteter for foreningsbrug

22.04.2020

Fritidsafdelingen har ved mails af 10., 12. og 27. marts orienteret om Horsens Kommunes tiltag i forbindelse med Covid-19 nedlukningen. Vi har oplevet, at I som foreninger har taget et stort ansvar for at myndighedernes retningslinjer er blevet overholdt, også selv om det gode vejr måske har trukket i medlemmerne. Det skal I have en meget stor tak for.

 

Vi forventer derfor også, at foreningslivet på bedste vis kan håndtere en delvis genåbning af udendørs aktiviteter.

 

Alle INDENDØRS faciliteter er fortsat lukket for aktivitet, indtil videre til og med den 10. maj.

 

UDENDØRS bliver der nu mulighed for delvis genåbning for aktiviteter i mindre grupper. Som I måske allerede er opmærksomme på, så har DIF og DGI i dialog med Sundhedsstyrelsen lavet en række anbefalinger for, hvordan nogle udendørsaktiviteter kan genåbnes under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer. Der gælder fortsat et forsamlingsforbud for grupper over 10 personer.

Læs DIF’s gode råd her: https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona

 

Horsens Kommune åbner op for adgang til de grønne kommunale udearealer fra fredag den 24. april, når skiltning mm. er på plads.

 

Genåbningen sker kun for aktiviteter i mindre grupper (max 10 personer), og hvor der ikke er kropskontakt mellem udøverne. Det kan fx være tennis, ridning, orienteringsløb, spejdere, kajak og hundetræning med mere. Det forudsættes, at aktiviteterne kan organiseres, så der kan holdes en afstand mellem udøverne på mindst to meter og at sundhedsmyndighedernes anbefaling om håndvask, afspritning mm. overholdes. Det anbefales desuden, at udøverne i videst muligt omfang bruger sit eget udstyr til aktiviteten, fx egen ketcher.

 

DBU har meldt ud, at fodbold IKKE er omfattet af den delvise genåbning. Horsens Kommune anbefaler derfor ikke, at fodboldklubberne allerede nu åbner op med træning, selvom det organiseres så kropskontakt kan undgås.   

 

Alle kommunale indendørs faciliteter er fortsat lukkede - også klubhuse, omklædningsrum og toiletter i tilknytning til udearealer. Træningen skal således organiseres, så udøverne møder op omklædt.

 

Foreninger, som har behov for at hente materiel i de kommunale lokaler, skal kontakte Forum på vagttelefonen 76292323 for midlertidig adgang til klubhuse mm. 

 

Der er vedhæftet en plakat som kan bruges til opsætning ved udendørs aktiviteter.

 

I øvrigt anbefales det at holde sig orienteret om myndighedernes retningslinjer på www.coronasmitte.dk