topbanner=nyheder.jpg;

 

Genåbning af indendørs idræt

08.06.2020

Kære foreningsformænd, aftenskoleledere og øvrige brugere af de kommunale idrætshaller, gymnastiksale, skoler og klubhuse

Der er nu kommet retningslinjer for genåbningen i fase 3 fra i dag den 8. juni 2020. Forsamlingsforbuddet er hævet fra 10 til 50 personer.

Myndighederne har desuden valgt at lukke op for den indendørs idræt, herunder svømning og dans samt yoga og andre bevægelsesaktiviteter i aftenskolerne.

For både den indendørs og udendørs idræt vil der nu igen være adgang til omklædningsrum.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger overholdes. Bl.a.:

  • Ved stillesiddende aktiviteter skal der mindst være 1 meters afstand mellem deltagerne.
  • Ved fysisk aktivitet, fx idræt og aktiviteter med kraftig udånding, fx ved sang skal der være mindst 2 meters afstand mellem deltagerne.
  • Idrætsaktiviteter og dans med fysisk kontakt kan dog gennemføres, I skal her være opmærksom på regler sat op af aktivitetens landsforbund og have ekstra stor opmærksomhed ift. hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
  • Der skal som udgangspunkt være minimum 4 m2 gulvareal per person i lokalet, ved aktiviteter hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned kan der dog være ned til 2 m2 per deltager.
  • Der må højst være 50 personer samlet, større lokaler kan dog som i udendørs idrætten opdeles i felter, hvor der må være op til 50 personer i hvert felt. Der skal være god plads mellem felterne og mindst 4 m2 pr. deltager. En indendørs idrætshal vil således kunne deles op. 
  • Deltagerne skal vaske eller spritte hænder ved ankomst til hallen eller det kommunale klubhus. Foreningerne er selv ansvarlig for, at der er håndsæbe, engangshåndklæder og håndsprit tilgængeligt i forbindelse med aktiviteten.
  • Foreningerne skal være ekstra opmærksomme på hygiejne og rengøring i forbindelse med omklædningsrum, toiletter og tekøkkener.
  • Efter endt benyttelse af klubhuse skal kontaktpunkter, dvs. benyttede borde, dørhåndtag, el-kontakter og vandhaner vaskes af med universalrengøring og skraldespande tømmes.
  • Er der fælles redskaber eller remedier skal disse rengøres hyppigt. Der opfordres til, at man selv medbringer egne personlige redskaber og remedier i det omfang, det er muligt.    

De fulde retningslinjer kan ses på Kulturministeriets hjemmeside: https://kum.dk/covid-19/retningslinjer-for-genaabning/ under ’Idræt, foreningsliv og idræts- og fritidsfaciliteter’. Der er særlige forhold for bl.a. svømning, danseskoler, fitness, amatørteater og musik.

De enkelte lands- og specialforbund medvirker til at lave særlige regler for deres aktiviteter, så vær opmærksom på mere specifikke udmeldinger og vejledninger fra jeres landsforbund. 

Bookingkalenderen er blevet genåbnet. Tidligere bookinger er dog slettet i de kommunale haller, så der skal bookes den konkrete aktivitet igen for aktiviteter inden den nye sæson til august.

Hvis I har spørgsmål til genåbning af aktiviteter eller benyttelse af de kommunale haller så kontakt Forum Horsens på forum@horsens.dk eller telefon 29762323, og for klubhuse og mere generel vejledning er I velkommen til at kontakte fritidsafdelingen på fritid@horsens.dk eller telefon 76292305 / 76292318.

Med venlig hilsen

Fritidsafdelingen, Horsens Kommune