topbanner=nyheder.jpg;

 

100.000 kr. til hver af 4 'Landsbyer i Bevægelse' i 2020 - søg inden 27. januar

18.01.2020

Landsbyer inviteres til at deltage i ”Landsbyer i bevægelse 2020”

Horsens Kommune inviterer landsbyer til at indgå i ”Landsbyer i bevægelse 2020”. Der udvælges 4 landsbyer, der hver modtager 100.000 kr.

Målet er, at landsbyboere efter udvælgelsen udvikler ideer og gennemfører initiativer med fokus på bevægelse i bredeste forstand. De 100.000 kr. kan anvendes på følgende måde:
• Indretning/anlæg i landsbyen eller den omkringliggende natur, der skaber øget mulighed for fysisk aktivitet.
• Udvikling af eksisterende aktiviteter, hvor motion, bevægelse, leg, udeliv m.v. indgår.
• Nye bevægelsesaktiviteter af blivende karakter eller nye tiltag, hvor bevægelse er den primære aktivitet.

Alle landsbyboere med interesse for bevægelse skal kunne byde ind med projektideer i den enkelte landsby. I det tilfælde, at alle ideer ikke kan tilgodeses indenfor de 100.000 kr., skal prioriteringen lægges ud til hele landsbyen. Det kan være på et åbent borgermøde og/eller digitalt.

Udvælgelsen af de 4 landsbyer sker på baggrund af en 1-sides interessetilkendegivelse fra landsbyen, f.eks. den lokale borgerforening, lokalråd eller idrætsforening, der bliver ansvarlig for den lokale proces. Interessetilkendegivelsen kan eksempelvis indeholde mulige projektideer, plan for organiseringen lokalt og visioner for, hvordan ”Landsby i bevægelse” kan bidrage til jeres landsbys fællesskab og udvikling.

Interessetilkendegivelsen skal være Horsens Kommune i hænde senest mandag den 27. januar 2020. Den skal sendes til borgerkonsulent Jesper Nielsen, Horsens Sund By, Åboulevarden 52, 8700 Horsens, eller på e-mail jesper.nielsen@horsens.dk

Med ”Landsbyer i bevægelse” videreudvikler Horsens Kommune projekt ”Trygge Landsbyer” med en tematisk tilgang.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til borgerkonsulent Jesper Nielsen på tlf. 76 29 36 75, eller på email jesper.nielsen@horsens.dk