topbanner=nyheder.jpg;

 

Infomøde Talent-idrætsklasser 2022/23

03.11.2021

Langmarkskolen optager igen elever til deres talent-idrætsklasser

Nysgerrige unge og deres forældre har mulighed for at høre mere om talent-idrætsklasserne, når Langmarksskolen afholder informationsmøde.

Hvad skal der egentlig til for at være idrætstalent? Hvordan forløber en skoledag, og hvad er forældrenes rolle? Mandag den 29. november kl. 17.00-19.00 kan nysgerrige unge og deres forældre få svar, når Langmarkskolen afholder informationsmøde om talent-idrætsklasser. Det sker på Langmarkskolen, Nørrebakken 11 i Horsens.

En stor beslutning for børn og forældre

På mødet vil nuværende elever fortælle om, hvordan dagligdagen er i en klasse, der vægter idræt lige så højt som de faglige fag, ligesom forældre vil fortælle om, hvordan skolens arbejde involverer dem.

- Et skoleskift er en stor beslutning både for børn og forældre. Derfor vil vi gerne klæde de unge eliteidrætsudøvere og deres forældre bedst muligt på til at tage deres beslutning. Forældre og elever får masser af input om, hvad det vil sige at være en del af en talent-idrætsklasse, og hvordan det kan være med til at udvikle de unge mennesker sportsligt, fagligt og personligt, fortæller eliteidrætskonsulent Søren Jochumsen fra Horsens Kommune.

Endelig vil deltagerne få viden med sig hjem om muligheder for morgentræning som en del af skoledagen, krav til elever, forældre og skole og hele ansøgningsproceduren til de kommende talent-Idrætsklasser fra skoleår 2022/23.

Primært et tilbud til 7. klasser

Talent-idrætsklasserne henvender sig primært til elever i 7. klasse, men der kan også optages elever til 8. og 9. årgang, hvis det sportslige niveau og indstilling til skole og sport berettiger til optagelse.

Muligheden for at kombinere skolegang med idræt på højt niveau udspringer af Elitesport Horsens, som er et samarbejde mellem Horsens Kommune, byens lokale eliteidrætsklubber, kommunens uddannelsesinstitutioner samt Team Danmark.

Yderligere oplysninger kan læses på Langmarkskolens hjemmeside her

Fakta

I skoleåret 2021/22 går der 143 elever i talent-idrætsklasserne fordelt på 7.-9. årgang. Der er idrætsspecifik morgentræning inden for følgende idrætter:

  • Fodbold (drenge/piger)
  • Svømning
  • Badminton
  • Håndbold
  • Basketball

Kommer man fra en anden idræt, er der mulighed for at blive tilknyttet basislinjen. Her samles atleter fra en række forskellige idrætter og træner fælles basis- og fysisk træning under vejledning af en fysisk træner.

Interesserede er velkomne til at kontakte eliteidrætskonsulent ved Horsens Kommune Søren Jochumsen eller skoleleder på Langmarkskolen Christian Christensen.