topbanner=nyheder.jpg;

 

Søg ny pulje til faciliteter i foreningerne. Ansøgningsfrist 1. april

04.02.2020

Horsens Kommune ønsker at understøtte nyanlæg, istandsættelse og renovering af fritids- og idrætsfaciliteter. Til formålet er oprettet en facilitetspulje med 800.000 kr. årligt i årene 2020 -2022. Puljen kan søges af godkendte folkeoplysende foreninger.

Midlerne fordeles som udgangspunkt og efter konkret vurdering med afsæt i følgende principper:

  • Til anlægsprojekter på højst 300.000 kr. i samlet anlægssum ydes tilskud efter krone-til-krone princippet (50%). Projekterne skal være afsluttet senest året efter, der er ydet tilskud (løbende år + 1 år).
  • Ved større projekter over 300.000 kr. nedtrappes tilskudsprocenten forholdsvist, så der ved projekter med en samlet anlægssum på over 1,5 mio. kr maksimalt kan forventes 20 % tilskud. De større projekter skal være afsluttet senest to år efter året, hvor der er ydet tilskud (løbende år + 2 år).

Puljemidlerne kan tidligst udbetales til foreningen, når denne kan dokumentere finansieringen af det samlede projekt og evt. myndighedsgodkendelser er godkendt. Foreningen skal aflægge projektregnskab ved projektets afslutning

Sådan søger I:

Ansøgningsfristen for begge typer af projekter er 1. april med forventet svar inden udgangen af juni.

Ansøgninger til projekter med en samlet anlægssum på højst 10.000 kr. kan søges løbende i året og behandles administrativt, forvent svar i løbet af 14 dage.

 

I ansøger gennem ansøgningsskema her: https://indberetning.horsens.dk/horsens/Opret/255872526d181/  (Log på med NemID)