Gå videre til hovedindhold

topbanner=nyheder.jpg;

 

Horsens Kommune melder sig ind i kampen om at få flere i bevægelse

09.05.2019

 

Fra 1. juni kan Horsens Kommune kalde sig for visionskommune i relation til Bevæg dig for livet-samarbejdet. Efter en indledende præsentation af aktiviteterne på DGI’s Sundhedsfestival for seniorer, blev visionsaftalen underskrevet med deltagerne som tilskuere i Forum Horsens.

Den overordnede målsætning for aftaleperioden bliver at få 10.000 flere borgere til at være regelmæssigt aktive, samt øge antallet af idrætsaktive borgere i foreningsregi med 5.000.

For at opnå målsætningen er der i aftalen fremlagt flere målgrupper og områder, som hver især skal bidrage til at opnå den ambitiøse målsætning. Et af disse områder er bl.a. naturen som bevægelsesrum.

- Målet er, at vi sammen med aktørerne på idræts- og motionsområdet får sat gang i en masse aktiviteter, som får flere borgere ud og røre sig. Og jeg håber især, at vi kan nå ud til flere af vores socialt udsatte borgere og hjælpe dem i gang med en mere aktiv tilværelse, forklarer borgmester Peter Sørensen.

DIF og DGI ser også gode muligheder for, at Horsens Kommune kan understøtte den overordnede vision om at gøre Danmark til den mest idrætsaktive nation i verden.

- DGI og DIF byder Horsens Kommune velkommen som visionskommune, hvor de sammen med mere end 20 andre kommuner får førertrøjen på i forhold til at gøre endnu flere danskere aktive. Kommunen er præget af vækst, stærke foreninger og en proaktiv kommunal tankegang, hvilket giver et rigtigt godt grundlag for at nå de fastsatte målsætninger, siger Per Nedergaard Rasmussen, leder af den kommunale enhed i Bevæg dig for livet.

Til at lede arbejdet med koordinering af de mange kommende indsatser er Casper Due Fogt blevet udpeget som projektleder. Casper kommer fra Fritidsafdelingen i Horsens Kommune og har været primus motor på kortlægningen, der ligger som baggrundsmateriale for udarbejdelsen af visionsaftalen.

- Arbejdet op til og med denne aftale har været et rigtigt godt udgangspunkt for at komme i gang med de mange gode intentioner, som ligger i aftalen. Jeg ser frem til at komme ud og snakke med de mange aktører, som kan bidrage til, at vi i fællesskab kan opnå den ambitiøse målsætning om at få 10.000 flere i bevægelse, siger Casper Due Fogt.

Hvis man ønsker at bidrage til projektet, har nogle gode forslag til initiativer eller blot vil høre mere om projektet, kan man tage kontakt til Casper på 24 65 87 75, cdf@horsens.dk. Casper er dog på barsel indtil 17. juni 2019, så evt. henvendelse vil først blive besvaret herefter.

Yderligere kommentarer til pressemeddelelsen:

Peter Sørensen, Borgmester, 76 29 20 00, borgmester@horsens.dk

Jakob Bille, Formand for Kultur- og Civilsamfundsudvalget, 31 31 32 76, pojb@horsens.dk

Dan Skjerning, Formand DGI Sydøstjylland, 40 43 95 65, dan.skjerning@dgi.dk

Per Nedergaard Rasmussen, Leder af den kommunale enhed for DIF og DGI, 61 61 40 55, pnr@dif.dk

Faktaboks

”Bevæg dig for livet” er et partnerskab mellem Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI med støtte fra TrygFonden og Nordea-fonden.

 

Horsens Kommune bliver med visionsaftalen Bevæg dig for livet-visionskommune med en 5-årig aftale i perioden 2019-2023.

 

Med udgangspunkt i resultaterne fra undersøgelsen ’Horsensianernes fritids-, motions- og sportsvaner’ er den overordnede målsætning for visionssamarbejdet, at:

 

 • Andelen af fritidsaktive borgere øges fra nuværende 66% til 75%, hvilket svarer til ca. 10.000 flere aktive borgere (2023-tal).
 • Andelen af idrætsforeningsaktive borgere øges fra nuværende 46% til 50%, hvilket svarer til ca. 5.000 flere idrætsaktive i en forening (2023-tal).

 

I visionsaftalen er der præsenteret indsatsområder indenfor følgende otte fokusområder og fem målgrupper:

 

Fokusområder

 • Fysisk planlægning
 • Kommunalt byggeri
 • Naturen som bevægelsesrum
 • Udnyttelse af fritids- og idrætsfaciliteter
 • Foreningsudvikling
 • Partnerskaber
 • Skole- og institutionsområdet
 • Tilskud

 

Målgrupper

 • Teenagere og unge
 • Voksne i børnefamilier
 • Seniorer 60+ år
 • Udsatte familier og udsatte boligområder
 • Sårbare børn og unge

 

 

Bevæg dig for livet

I Horsens arbejder vi for at få flere bevægelsesaktive borgere, som en del af visionen 'Bevæg dig for livet'. Hvis du vil være aktiv eller bidrage til at få flere aktive borgere, så læs mere her.

Læs mere

Eliteidræt

Horsens er Team Danmark elitekommune. Læs mere om mulighederne for at kombinere skole og uddannelse fra 7. klasse til slutningen af din ungdomsuddannelse.

Læs mere

Nyheder

 

Rådhustorvet 4

8700 Horsens

 

Telefon: 76 29 29 29

fritid@horsens.dk

 

CVR. 29 18 98 89

 

Åbnings og telefontider

Mandag - onsdag kl. 10.00 - 15.00

Torsdag kl. 10.00 - 17.00

Fredag kl. 10.00 - 13.00

Kontakt

 

Helle Fisker

Administrativ medarbejder

76 29 23 05 / hfi@horsens.dk

 

Hanne Skallebæk

Administrativ medarbejder

76 29 23 14 / haska@horsens.dk

 

Henrik Koch

Fritidskonsulent

76 29 23 18 / hkra@horsens.dk

 

Casper Due Fogt

Projektleder: Bevæg dig for livet

76 29 23 30 / cdf@horsens.dk

 

Søren Jochumsen

Eliteidrætskonsulent

76 29 23 06 / sojoc@horsens.dk