<<- Tilbage til foreningslisten

topbanner=fodboldmaal2-1.jpg;

Horsens Konservativ Ungdom

Kontakt oplysninger

Horsens Konservativ Ungdom

Bülowsgade 7

8700  Horsens

CVR: 38230476

 

Kontaktpersoner

 

Beskrivelse

 

Grundholdning:

Konservatismen tager sit udgangspunkt i respekten for det enkelte menneske og dennes ret til forskellighed.

Konservativ Ungdom betragter retten til at tale, tro, forsamles, mene og eje, hvad man vil som både naturgivne og ukrænkelige rettigheder. Konservativ Ungdom mener derfor, at alle mennesker skal have deres frihed til at søge lykken, hvor og hvordan de vil samt forme deres tilværelse, som de ønsker indenfor de grænser, som hensynet til andre mennesker kræver.

Konservatismen vender sig imod ideologierne, da disse altid har ført til totalitarisme, undertrykkelse og umyndiggørelse, som det gør sig gældende ved socialismen samt kommunismen - og til egoisme og
sociale katastrofer som ved liberalismen. Konservatismen tager sit udgangspunkt i mennesker og individer og ikke i systemer og ideologier, der påstår at have patentet på "det rigtige samfund".

Konservativ Ungdom vender sig kraftigt imod de, der mener, at konservatismen er en blanding af liberalismens individdyrkelse og frihed samt socialismens sociale indignation. Konservatismen er skabt som modstykke til ideologierne og er som sådan ikke bestående af brudstykker af disse.

Konservatismen vender sig endvidere kraftigt imod revolutioner i samfundet. Historien har gang på gang vist hvor ødelæggende, nedrivende og katastrofale, revolutioner har været for samfundet og ikke mindst dets indbyggere. Vi anerkender selvfølgelig behovet for løbende ændringer af samfundet, men
disse skal ske i en hastighed, så alle mennesker kan følge med - Ikke ved pludselige omvæltninger, men ved harmoniske og naturlige ændringer.

Et af de væsentligste elementer i konservatismen er "kontrakten mellem generationerne". Denne bygger på samhørigheden med de døde, de levende og de kommende generationer. Vi skal altså
videregive naturen, samfundet osv. til vores børn i samme - eller gerne bedre - stand end vi modtog disse fra vore forældre. I modsætning til liberalisterne mener Konservativ Ungdom derfor ikke, at hver generation har frihed til at gøre præcis, hvad den ønsker. Deres handlinger skal foretages i respekt for de kommende generationer.

For Konservativ Ungdom skal politik altid være baseret på balancegangen mellem hensynet til den personlige frihed og vore rettigheder på den ene side og så nødvendigheden af en statsmagt, som på visse punkter krænker disse friheder, på den anden. Vi ønsker derfor at tage stilling til, hvilke opgaver staten skal have - og vigtigst - ikke skal have.

Konservativ Ungdom anerkender behovet for en stat med de krænkende og undertrykkende følger, dette har. Konservatismen har i modsætning til ideologierne ikke en bestemt holdning til, hvor stor staten skal være, blot denne ikke bliver dominerende i forhold til individet. Samfundet ændrer sig konstant, hvorfor statens opgaver, størrelse og form hverken kan eller skal fastsættes statisk. 

For KU er der - når dette er fremhævet - dog nogle grundelementer i statens eksistensberettigelse. Den skal primært sikre borgernes retssikkerhed. Dette både borgerne imellem og i forhold til statsmagten selv. Herudover skal den opretholde et forsvar for nationens frihed mod ydre militære angreb. Det offentlige skal ligeledes via en socialpolitik, der bygger på princippet om hjælp til selvhjælp, sikre, at alle uanset sygdom, evner eller sociale omstændigheder kan opretholde et rimeligt liv. Ingen skal sulte eller være hjemløse i et konservativt samfund.

Konservativ Ungdom arbejder ikke med politik for at skabe et utopisk samfund men for at sikre en bedre tilværelse for det enkelte individ. Det, mener Konservativ Ungdom, gøres bedst ved at give mennesket størst mulig indflydelse på eget liv samt tage hensyn til alles forskellighed. 

Konservativ Ungdom hylder demokratiet, da vi mener, at denne styreform sikrer den største grad af frihed samt giver borgerne den bedste garanti mod overgreb. I ønsket om at sikre borgernes rettigheder er en utvetydig tredeling af magten nødvendig, ligesom det er essentielt, at Danmark atter får et lovgivende
tokammersystem. Hvordan folk lever, og hvorfor de har indrettet deres tilværelse, som de har, ønsker Konservativ Ungdom ikke, at nogen hverken staten eller private skal blande sig i. Kun den enkelte selv kan afgøre, hvad der er godt eller skidt for vedkommende og skal have ret til at gøre, hvad denne vil under
forudsætning af, at handlingerne ikke krænker andres.

Læs mere på: konservativungdom.dk

 

 

Kort

 

 

Foreningens tilskudsregnskab

Horsens Kommune offentliggør tilskudsregnskab for foreningen, hvis den modtager kommunale tilskud. (jf. Folkeoplysningsloven § 29). Foreninger, som kun låner lokaler, men ikke modtager tilskud. har ikke et tilskudsregnskab (tal = 0).

Tilskudsregnskabet omfatter ikke hele foreningens regnskab, men alene de poster der hidrører til det kommunale tilskud.

Regnskabsperiode:

til

Tilskudsknyttede udgifter:

 

I år

Sidste år

Aktivitetsudgifter

0

0

Lokaleudgifter 

0

0

Kursus/ledertræningsudgifter

0

0

Tilskudsknyttede udgifter i alt

Udgifter i alt

Udgifter i alt

Tilskudsknyttede indtægter:

 

I år

Sidste år

Kontingenter

0

0

Anden deltager betaling

0

0

Deltagerbetaling i alt

SUM AF OVERSTÅENDE

SUM AF OVERSTÅENDE

Kommunale tilskud

0

0

Tilskudsknyttede indtægter i alt

indtægter ialt

indtægter ialt

Foreningen låner kommunale lokaler:

Nej