Team Friluftsliv varetager administrationen af Horsens Kommunes landbrugsarealer, græsningsarealer, naturstier, skove, parker, grønne områder, vejbeplantninger og vejtræer. Herudover varetager vi information og formidling om områderne og friluftsmulighederne i Horsens Kommune, herunder kanosejlads på Gudenåen og booking af shelters. 

Teamet forvalter kommunens kolonihaver og pensionisthaver, samt udlån og tilladelser til brug af kommunens rekreative arealer. 
Derudover varetager vi administration af fortidsminders beskyttelseszone samt skovrejsning (VVM vurdering) og stier i det åbne land efter naturbeskyttelsesloven. 
 

For spørgsmål til Team Fritidsliv, se kommunens infoside om park, skov og fritidsliv.: INFOLINK