topbanner=kurser-1.jpg;

Horsens Kommune udbyder i 2020 nedenstående kurser til foreningerne i Horsens Kommune:

Efterår 2020

Tidspunkt

Tema

Underviser

Målgruppe

Tilmelding
Arrangementsnummer

Sted - Tid

24 august 

Kassererkursus for nye kasserere 

Michael Hansen, DGI

Bestyrelse 

 

Tilmelding sker online via DGI.dk

www.dgi.dk/202010853601

Frist for tilmelding er 3 hverdage før kurset

 

Tyrsted Fritidscenter, Nordrevej 14, 8700 Horsens

Tidsrum: kl. 18.30 – 21.00

27. august og   5. oktober

Workshopforløb:
Den gode velkomst

Anne Tøttrup Andersen

Bestyrelse og trænere/instruktører

Læs mere og tilmeld online via DGI.dk

https://www.dgi.dk/arrangementer/202010006110

Frist for tilmelding er d. 20. august

Forum Horsens, Langmarksvej 53, 8700 Horsens

Workshop 1 d. 27/8 kl. 17.00-21.00

Workshop 2 d. 5/10 kl. 17.00-20.00

29. september

Fritidsforum

Flere oplægsholdere

Bestyrelse og trænere/instruktører

Læs mere og tilmeld online via 

[LINK FØLGER]

Frist for tilmelding er d. 24. september

Insero Forum Horsens, Langmarksvej 53, 8700 Horsens

 

Tidsrum: kl. 16.45-21.30

20. oktober

Parasport og Idræt for sindet inspirationsaften

Anne Tøttrup Andersen og Per Godballe

Bestyrelse og trænere/instruktører

 

Tilmelding sker online via DGI.dk

[Link følger]

Frist for tilmelding er [dato følger]

Loungen, Forum Horsens, Langmarksvej 53, 8700 Horsens

29. oktober Brug Facebook aktivt i din forening Jakob Lind Tolborg (ejer af Idræt og Sociale Medier)

Bestyrelse og trænere/instruktører

Tilmelding sker online via DGI.dk

www.dgi.dk/202010853609

Frist for tilmelding er 3 hverdage før kurset

Kulturhuset, Lindvigsvej, 8700 Horsens

Tidsrum: kl.
18.30 – 21.30

5. november Førstehjælp inkl. hjertestarter (4 timer) Bruno Ejlskov, DGI

Bestyrelse og trænere/instruktører

Tilmelding sker online via DGI.dk

www.dgi.dk/202010853107

Frist for tilmelding er 3 hverdage før kurset

Kulturhuset, Lindvigsvej, 8700 Horsens

Tidsrum: kl.
17.30 – 21.00

 


Beskrivelse af kurserne.

 

Kassererkursus for nye kasserere

24 august kl. 18.30 – 21.00 

Tyrsted Fritidscenter, Nordrevej 14, 8600 Horsens

Workshopforløb: Den gode velkomst

27. august (17.00-21.00) og 5 oktober (17.00-20.00) 

Forum Horsens, Langmarksvej 53, 8700 Horsens

Kurset er for nye kasserere og økonomiansvarlige i foreninger.

Som kasserer vil man gerne håndtere foreningens regnskab korrekt. Dette kursus gennemgår en række forhold man skal være opmærksom på.

Du får samtidig en række gode råd til, hvordan du kan gøre kassererarbejdet lettere for dig selv.

Vi vil blandt andet komme ind på:

 • Grundlæggende regnskabsprincipper
 • Budgettering og budgetopfølgning
 • Principperne for: - periodisering - opstilling og afslutning af foreningens regnskab
 • Revisorens rolle
 • Eks. på elektronisk medlemsregistrering og bogføring
 • Honorering af frivillige - Løn eller omkostningsgodtgørelse    

Hvorfor oplever nogle hold stort frafald, mens andre kan fastholde medlemmerne længe? Kom med på dette workshop-forløb og få nogle af svarene.

Under forløbet får du blandt andet:

 • Hands-on værktøjer til at sikre en god velkomst af nye medlemmer og frivillige
 • Viden og redskaber til at styrke fællesskabet til træning, arrangementer m.m.
 • Inspiration til at tænke nye former for frivillighed
 • Tid til vidensdeling, refleksion og værdifuld sparring med andre foreninger
 • En konkret handleplan, så I er klar til at omsætte ny viden til praksis

Indholdet bliver praksisnært og konkret, så du går hjem med værktøjer, eksempler og fif til at bruge i jnetop din forening. Formen bliver en blanding af oplæg, refleksion og sparring med andre foreninger. Derudover bliver der, som nævnt, tid til at udarbejde en handleplan med fokuspunkter for det videre arbejde frem mod næste workshop.

Optimalt set kommer I både trænere og ledere fra foreningen, da indholdet både henvender sig til de strukturelle ting, som bestyrelsen står for samt de mere konkrete aktiviteter.

Der vil være forplejning begge aftener.

Vær opmærksom på, at tilmelding gælder det samlede forløb og dermed begge workshops.  

 

Fritidsforum

29. september kl. 16.45

Forum Horsens, Langmarksvej 53, 8700 Horsens

Parasport og Idræt for sindet inspirationsaften

20. oktober

Loungen Forum Horsens, Langmarksvej 53, 8700 Horsens 

Fritidsforum er aftenen hvor alle fritidsaktører kan blive klogere på og indgå i dialog med andre omkring forskellige temaer indenfor fritidslivet.

I år sættes der fokus på hvordan vi får flere deltagere i fritidslivet ikke mindst blandt de voksne og den ældre del af befolkningen.

Foruden oplæg og workshops vil der efterfølgende være mulighed for at deltage i netværksmøder for udvalgte idrætsgrene eller aktiviteter.

I kan læse meget mere om programmet, oplægsholdere samt hvilke netværk der bliver tilbudt på [LINK til tilmeldingsside følger]

[BESKRIVELSE FØLGER]

 

Brug Facebook aktivt i din forening

Dato: 29 oktober 18.30 – 21.30 

Kulturhuset, Lindvigsvej, 8700 Horsens                                           

Førstehjælp inkl. Hjertestarter

Dato: 5 november 17.30 – 21.30 

Kulturhuset, Lindvigsvej, 8700 Horsens                                                                               

HVOR NEMT ER DET AT LÆRE DIN FORENING AT KENDE?
Fang jeres potentielle passive / kommende medlemmers opmærksomhed, mens de sidder hjemme i sofaen. Inviter dem derefter til at deltage i jeres aktiviteter.

BRUG FACEBOOKS VÆRKTØJER RIGTIGT
Hvad er potentialet? Hvor er faldgruberne? Og hvordan gør man det nemt for sig selv? Det er faktisk ikke så svært, når man ved, hvad man skal fokusere på.

Indhold
▪️ Hvorfor skal man have en Facebookside og ikke kun en Facebookgruppe?
▪️ Hvilken historier fra foreningen er værd at fortælle?
▪️ Hvordan når man ud til potentielle medlemmer, der ikke kender foreningen i forvejen?
▪️ Hvorfor bør man lave aktiviteter for potentielle medlemmer?
▪️ Hvordan får man en Facebookbegivenhed til at virke som en PR-maskine?

Annoncering på Facebook kommer vi som udgangspunkt ikke til at snakke om på kurset. Mulighederne er rigtig store uden annoncering, og det er nok for langt for de fleste.

Hjemmearbejde inden kurset.

Har foreningen ikke allerede en Facebookside?, så skal I inden kurset oprette en.

Link til guiden (få styr på de vigtigste indstillinger)
https://foreningsfif.easyme.dk/opret-facebookside

Kurset har plads til 20 deltager og det vil være fint, hvis I kommer 2 fra sammen forening, så I efterfølgende kan supplere hinanden i jeres forening.

Læs mere om kursusformen, målgruppen og tilbagemeldinger fra tidligere deltagere:
www.foreningsfif.dk/kurser/flere-medlemmer

UNDERVISEREN
Jakob Lind Tolborg har kombineret idræt og sociale medier siden 2008

I mange haller og træningslokaler hænger en hjertestarter, men hvordan bruges den?

Lær at yde førstehjælp, hvis uheldet er ude i jeres forening.

På dette førstehjælpskursus lærer deltagerne både i teori og praksis at give førstehjælp ved hjertestop med hjerte-lunge-redning samt brug af en hjertestarter (AED). 

Der udstedes elektronisk førstehjælpsbevis til deltagere, der har fuldført kurset