Indberet tilbud om motionstræning og kom med på kortet

Ja tak - vi vil gerne have vores motionshold med på oversigtskortet på Fritidsportalen

Aktør (skriv navn på den der udbyder aktiviteten (fx forening, aftenskole, eller fitnesscenter):
Aktivitet (navn på aktiviteten, fx fitness i det fri, Fodbold for alle, 5-a-side håndhold eller lignende)
Aktivitetsadresse (adressen hvor aktiviteten foregår/starter)
Navn på kontaktperson
Telefonnummer kontaktperson:
E-mail til kontaktperson:
Link til yderligere beskrivelse/tilmeldingsside
 

Du vil få tilsendt en bekræftelse på din indberetning til ovenstående mail 1-2 hverdage efter vi har modtaget din tilmelding.

 

Spørgsmål til ovenstående eller tiltaget generelt kan stilles til projektleder for Bevæg dig for livet-indsatsen Casper Due Fogt på tlf. 2465 8775 eller mail cdf@horsens.dk.

 
Samtykkeerklæring

Jeg giver samtykke til, at Horsens Kommune må registrere og behandle de i denne blanket afgivne oplysninger, som måtte omhandle undertegnede, i forbindelse med tiltaget "Motionstilbud for voksne". De indhentede oplysninger anvendes udelukkende til dette formål.

 

Oplysningspligt

Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

 

Hvad skal Horsens Kommune bruge mine oplysninger til?

Vi behandler dine personoplysninger for at lave en borgerrettet kortoversigt over udetræningstilbud i forbindelse med tiltaget "Motionstilbud for voksne" under Bevæg dig for livet-indsatsen i Horsens Kommune.

Horsens Kommune behandler dine personoplysninger efter samtykke fra dig.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres desuden af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, for så vidt angår de almindelige personoplysninger.

 

Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?

Den kategori af personoplysninger, der behandles er:

  • Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse

 

Horsens Kommune er dataansvarlig

Horsens Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, den modtager om dig. Kommunen kan kontaktes på:

Horsens Kommune
Fritidsafdelingen
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf.: 76292929
E-mail: fritid@horsens.dk

Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger.

Digital post: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=89

 

Andre modtagere af dine personoplysninger

Hvis der anmodes om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven, kan Horsens Kommune være forpligtet til at videregive oplysninger om dig til den person, der har anmodet om aktindsigt.

Der vil til tiltaget "Motionstilbud for voksne" blive udarbejdet en oversigt over motionstilbud for voksne med dertilhørende kontaktpersoner. Listen offentliggøres som en del af et oversigtskort på Fritidsportalen (www.fritid.horsens.dk).  

Oversigten vil være tilgængelig på nettet. Hvis du ikke ønsker at fremgå af denne oversigt , bedes du gøre opmærksom på dette via mail til fritid@horsens.dk.

 

Hvor lang tid opbevarer Horsens Kommune mine oplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem i vores sagsbehandling.

Når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger og et eventuelt arkiveringskrav efter arkivloven er opfyldt, vil dine personoplysninger blive slettet hos Horsens Kommune.

 

Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen

Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til:

  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og vi har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at slette personoplysninger).

 

Databeskyttelsesrådgiver

Horsens Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles af kommunen, eller hvordan du bruger dine rettigheder.

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon: 76294226 eller via e-mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk

 

Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger. Husk at skrive ”Databeskyttelsesrådgiver” i emnefeltet.

Digital post: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=89

 

Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Horsens Kommune behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk

 

Om samtykke

Du kan altid trække dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger tilbage. Hvis du ønsker at trække samtykket tilbage, kan du kontakte Fritidsafdelingen på fritid@horsens.dk.