Økonomisk støtte til foreningslivet

Herunder præsenteres dels de puljer og tilskud, som er relevante for foreningslivet, og som kan søges hos Horsens Kommune. Derudover har vi også forsøgt at finde frem til mulige puljer eller tilskud, som kan søges hos større organisationer på det folkeoplysende område.

Du kan finde yderligere oplysninger om puljerne ved at klikke på de enkelte navne.

Kommunale puljer

Puljenavn

Hvad kan der primært søges til?

Ansøgningsfrist

Andet

Corona-hjælpepuljen

Arrangementer

Løbende ansøgning

Puljen kan søges frem til udgangen af 2021.

Pulje til aktiviteter for sårbare unge

Aktiviteter og arrangementer

Løbende ansøgning

Puljen kan søges frem til ???

Kultur- og Oplevelsespuljen

Arrangementer

Løbende ansøgning

Forvent længere sagsbehandlingstid ved ansøgninger på 5.000 kr. eller mere

Udviklings- og aktivitetspuljen

Nye aktiviteter

1. februar 2022

Puljen kan søges 2 gange om året (februar og september).

Åben Skole-puljen

Åben Skole-samarbejder med skoler eller SFO

Løbende ansøgning

Forvent længere sagsbehandlingstid ved ansøgninger på 5.000 kr. eller mere

Mellembypuljen

Aktiviteter og faciliteter i Mellembyer

Løbende ansøgning

Kan kun søges af foreninger med tilknytning til en Mellemby

Landsbypuljen

Aktiviteter og faciliteter i Landsbyer

Løbende ansøgning

Kan kun søges af foreninger med tilknytning til en Landsby

Facilitetspuljen

Faciliteter

1. april 2022

Sidste ansøgningsmulighed er 2022. Puljen kan kun søges af folkeoplysende foreninger

§18-puljen

Frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde

12. november 2021

Puljen kan søges 2 gange om året (forår og efterår)

 

Puljer i landsdækkende organisationer samt lokale fonde

 

Puljenavn

Hvad kan der primært søges til?

Ansøgningsfrist

Andet

DIF og DGIs Genstartspuljen

Igangsættelse af nye aktiviteter og oplevelser

Løbende behandling dog senest 30. september 2021

Kan søges af alle frivillige foreninger, der beskæftiger sig med idræt.

DIF og DGIs pulje for planlagte aktiviteter

Støtte til planlagte aktiviteter som ikke vil kunne finde sted pga. manglende indtægter ifbm. Corona

Løbende behandling dog senest d. 15. november 2021

Kan søges af alle frivillige foreninger, der beskæftiger sig med idræt.

DIF og DGIs foreningspulje

Hverdagens fællesskaber og udvikling i foreningen

Løbende behandling for ansøgninger under 30.000 kr. ellers er fristen 31. oktober 2021

 

Dansk Firmaidrætsforbund - Genstartspulje

Udvikling i foreningen

Løbende behandling dog senest 15. oktober 2021

Kan kun søges af DFIFs medlemsforeninger.

DUFs sommerpulje

Aktiviteter

Løbende behandling, dog senest 19. september

Kun for medlemsforeninger under DUF

DUFs aktivitetspulje

Støtte til planlagte aktiviteter som ikke vil kunne finde sted pga. manglende indtægter ifbm. Corona

Løbende behandling dog senest 19. september.

Kun for medlemsforeninger under DUF

DUFs lokalforeningspulje

Arbejde for børn og unge i Danmark og Sydslesvig

Ansøgningsfrist d. 1. i hver måned (dog ikke juli)

Kun for medlemsforeninger under DUF

Insero Horsens

Sport og kultur

1/3, 1/6, 1/9 og 1/12

Lokal fond

Familien Hede Nielsens Fond

Almennyttige formål

Løbende behandling

Lokal fond

Engell Friis Fonden

Sociale formål

31. januar 2022

2 årlige friste (31. januar og 31. juli)